Dodawanie / edytowanie / usuwanie adresów w książce adresowej

Jak dodać / edytować / usunąć adres w książce adresowej?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu zakładki „Książka adresowa”?
  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu formularza?
  • Jak edytować/zmienić adres w książce adresowej?
  • Jak usunąć adres z książki adresowej?

Dodawanie adresu do książki adresowej – zakładka „Książka adresowa”

1. Po zalogowaniu, wybierz zakładkę Książka adresowa w menu bocznym.

2.  Kliknij „Dodaj nowy adres” pod tabelą z listą adresów.

3. W nowym oknie otworzy się formularz Dodaj nowy adres do książki. Uzupełnij odpowiednie pola.

  • Wybierz „Firma” lub „Adres prywatny” w zależności od typu adresu,
  • W polu „Przyjazna nazwa – „wartość unikalna” możesz nadać adresowi własną, przyjazną nazwę,
  • W polu „Typ adresu” wybierz, czy jest to adres nadawcy czy odbiorcy,
  • Uzupełnij dane w polach adresowych. Pamiętaj, że przewoźnicy wymagają odpowiedniego formatu danych adresowych.

4. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdź dane przyciskiem Zapisz.  

5. Klikając w Ustaw jako domyślny, możesz ustawić wybrany adres jako domyślny.


Dodawanie adresu do książki adresowej – formularz

1. Uzupełnij dane adresowe nadawcy („Adres odbioru”) lub odbiorcy („Adres dostawy”) na formularzu zlecenia Wyślij przesyłkę. 

2. Po uzupełnieniu danych kliknij w przycisk Dodaj nadawcę do książki adresowej lub Dodaj odbiorcę do książki adresowej.

3. Wyświetli się dodatkowe pole „Podaj przyjazną nazwę adresu”. Wpisz własną nazwę dla tego kontaktu.

4. Zatwierdź dane przyciskiem „Zapisz”.

Edycja kontaktu w książce adresowej

1. Po zalogowaniu, wybierz zakładkę „Książka adresowa” w menu bocznym.

2.  Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować. 

3.  Kliknij Edytuj pod danymi kontaktu. 

4. System wyświetli okno Edytujesz adres. Po wprowadzeniu zmian, zatwierdź je przyciskiem „Zapisz”.

Usuwanie kontaktu z książki adresowej

1. Po zalogowaniu, wybierz zakładkę „Książka adresowa” w menu bocznym.

2. Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować. 

3. Kliknij w przycisk „Usuń” pod danymi kontaktu. 

4. System wyświetli okno z zapytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?”. Usunięcie zatwierdzisz przyciskiem „OK”.

Skontaktuj się z nami i poznaj ceny usług!

Zobacz film instruktażowy, jak prawidłowo wypełnić formularz zamówienia

Did you find this FAQ helpful?
0
0