Dodawanie/edytowanie/usuwanie adresów w książce adresowej

Jak dodać/edytować/usunąć adres w książce adresowej?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu zakładki „Książka adresowa”?
  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu formularza?
  • Jak edytować/zmienić adres w książce adresowej?
  • Jak usunąć adres z książki adresowej?

Dodawanie adresu do książki adresowej – zakładka „Książka adresowa”

 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę „Książka adresowa” w menu bocznym.

2.  Kliknij w przycisk „Dodaj nowy adres” pod tabelą z listą adresów.

3. W nowy oknie otworzy się formularz „Dodaj nowy adres do książki”. Uzupełnij odpowiednie pola.

  • Wybierz „Firma” lub „Adres prywatny” w zależności od typu adresu,
  • W polu „Przyjazna nazwa – „wartość unikalna” możesz nadać adresowi własną, przyjazną nazwę,
  • W polu „Typ adresu” wybierz, czy jest to adres nadawcy czy odbiorcy,
  • Uzupełnij dane w polach adresowych. Pamiętaj, że przewoźnicy wymagają odpowiedniego formatu danych adresowych.

4. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdź dane przyciskiem „Zapisz”.  

5. Klikając w przycisk „Ustaw jako domyślny”, możesz ustawić wybrany adres jako domyślny.


Dodawanie adresu do książki adresowej – formularz

1. Uzupełnij dane adresowe nadawcy („Adres odbioru”) lub odbiorcy („Adres dostawy”) na formularzu zlecenia „Wyślij przesyłkę”. 

2. Po uzupełnieniu danych kliknij w przycisk „Dodaj nadawcę do książki adresowej” lub „Dodaj odbiorcę do książki adresowej”.

3. Wyświetli się dodatkowe pole „Podaj przyjazną nazwę adresu”. Wpisz własną nazwę dla tego kontaktu.

4. Zatwierdź dane przyciskiem „Zapisz”.

Edycja kontaktu w książce adresowej

 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę „Książka adresowa” w menu bocznym.

2.  Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować. 

3.  Kliknij w przycisk „Edytuj” pod danymi kontaktu. 

4. System wyświetli okno „Edytujesz adres”. Po wprowadzeniu zmian, zatwierdź je przyciskiem „Zapisz”.

Usuwanie kontaktu z książki adresowej

 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę „Książka adresowa” w menu bocznym.

2.  Kliknij w wiersz z adresem, który chcesz edytować. 

3.  Kliknij w przycisk „Usuń” pod danymi kontaktu. 

4. System wyświetli okno z zapytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?”. Usunięcie zatwierdzisz przyciskiem „OK”.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.