Czego nie możesz przesyłać? – PallEx

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera.

Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rzeczy, których nie możesz przesyłać oraz załącznikiem.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać kurierem PallEx:

 • wartości pieniężne (gotówka),
 • akta, dokumenty,
 • wzory i prototypy,
 • dzieła sztuki i inne przedmioty o znacznej wartości kolekcjonerskiej,
 • mienie przeznaczone do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego (vansellingu),
 • żywe zwierzęta,
 • mienie uszkodzone,
 • mienie zdekompletowane, którego stan faktyczny jest niezgodny z dokumentacją transportową,
 • mienie przewożone w obrębie jednej nieruchomości (między budynkami położonymi na tej samej posesji),
 • mienie przesiedleńcze,
 • broń i amunicja,
 • ładunki niebezpieczne, sklasyfikowane w umowie ADR jako klasa I i VII.

W szczególności Pall-ex nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego / przewozowego.

W załączeniu wykaz produktów niebezpiecznych i nie obsługiwanych.
Załącznik – Wykaz produktów niebezpiecznych nie obsługiwanych PallEx

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania przesyłki zawierającej przedmioty z ww. listy, nasz serwis oraz firma PallEx nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

Już teraz wyślij z nami paletę!

Nadaj teraz przesyłkę

Ważne! 
Przewoźnikiem PallEx można nadawać tylko przesyłki z adresów firmowych.
*Pallex nie świadczy usług awizacji

Towary wykluczone Pallex_ADR 22.01.2019

Zobacz również:

Did you find this FAQ helpful?
0
0