Czego nie możesz przesyłać? – PallEx

Informujemy, że z dniem 06.11.2023 r., przewoźnik Pallex przestał świadczyć usługi i jego oferta nie jest już dostępna na naszym serwisie.

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą rzeczy, których nie możesz przesyłać oraz załącznikiem.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać kurierem PallEx

 • wartości pieniężne (gotówka),
 • akta, dokumenty,
 • wzory i prototypy,
 • dzieła sztuki i inne przedmioty o znacznej wartości kolekcjonerskiej,
 • mienie przeznaczone do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego (vansellingu),
 • żywe zwierzęta,
 • mienie uszkodzone,
 • mienie zdekompletowane, którego stan faktyczny jest niezgodny z dokumentacją transportową,
 • mienie przewożone w obrębie jednej nieruchomości (między budynkami położonymi na tej samej posesji),
 • mienie przesiedleńcze,
 • broń i amunicja,
 • ładunki niebezpieczne, sklasyfikowane w umowie ADR jako klasa I i VII.

W szczególności Pall-ex nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego / przewozowego.

W załączeniu wykaz produktów niebezpiecznych i nie obsługiwanych.
Załącznik – Wykaz produktów niebezpiecznych nie obsługiwanych PallEx

Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania przesyłki zawierającej przedmioty z ww. listy, nasz serwis oraz firma PallEx nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

Ważne! 
Przewoźnikiem PallEx można nadawać tylko przesyłki z adresów firmowych.
*Pallex nie świadczy usług awizacji

Towary wykluczone Pallex_ADR 22.01.2019

Did you find this FAQ helpful?
0
0