Czym jest limit kredytowy? W jaki sposób jest przyznawany?

Czym jest limit kredytowy?

Limit kredytowy to wartość do jakiej kredytujemy Klienta w danym okresie rozliczeniowym.

  • Na start Klient otrzymuje 500 zł
  • Wartość limitu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
  • Wartość limitu kredytowego pomniejszają faktury wystawione oraz bieżące zlecenia niezafakturowane

Limit jest aktualizowany w czasie według założenia:
średnia wartość FV z ostatnich 3 miesięcy +20% np. FV 3000 + FV 2000 + FV 1000 / 3 = 2000 zł + 20% = 2400 zł.,

Gdzie znajdę przyznany limit?

Przyznany i aktualny stan limitu kredytowego widoczny jest na stronie głównej w Panelu Klienta oraz w zakładce Rozliczenia.

limit kredytowy

Wykorzystałem limit, co dalej?

1. Poproś o wcześniejsze wystawienie faktury i opłać ją szybkim przelewem. Spowoduje to natychmiastowe odnowienie limitu kredytowego –> Zwiększenie częstotliwości / Wcześniejsze wystawienie faktury.

2. W sytuacji, gdy pomimo uregulowania wszystkich zobowiązań wykorzystałeś otrzymany limit, sprawdź czy płatność za fakturę została zaksięgowana.

3. Jeśli nie udało ci się samodzielnie rozwiązać problemu, wybierz formularz Wykorzystano otrzymany limit.

Did you find this FAQ helpful?
0
0