Czego nie możesz przesyłać? – Ambro Express

Firma kurierska może odmówić przyjęcia przesyłki, która zawiera przedmioty nielegalne lub stwarzające zagrożenie dla innych paczek, bądź dla kuriera. Nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dodatkowo, w przypadku przewozu palety, warunki odbioru i dostawy muszą być dostosowane do odbioru palety, tj. rampa, żadnych pięter, wąskich bram, piaszczystych dróg itp. Jeśli warunki nie sprzyjają doręczeniu może się to wiązać z tym, że paleta nie zostanie doręczona.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Lista rzeczy, których nie możesz przesyłać 

Zgodnie z zapisami RegulaminuAmbro Express nie świadczy usług w odniesieniu do wymienionych grup towarowych:

 • rzeczy łatwo psujące się oraz te, które wymagają transportu w kontrolowanej temperaturze,
 • rzeczy, które wydzielają zapach,
 • przedmioty wartościowe, tj. środki pieniężne, dokumenty bankowe i finansowe, złoto, srebro i pozostałe metale z grupy platynowców oraz wyroby z tych metali,
 • kamienie szlachetne,
 • dzieła sztuki,
 • zbiory kolekcjonerskie oraz archiwalne,
 • mienie przesiedleńcze,
 • żywe zwierzęta, broń i amunicje; narkotyki oraz lekarstwa,
 • towary, które ze względu na swoje właściwości stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia,
 • towary niebezpieczne ADR – bez wyjątków,
 • towary objęte SENT.

Zgodnie z deklaracją ustną, istnieją niepożądane grupy towarowe w sieci Ambro Express (jeśli przesyłki o wymienionej zawartości zostaną przyjęte do transportu, to bez odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia).

 • RTV oraz AGD,
 • produkty o dużej powierzchni kruchej, tj. lustra, okna, itp.
Did you find this FAQ helpful?
0
0