„Zrównoważony rozwój” może brzmieć niczym kolejny, modny slogan, za którym nie nie stoi nic konkretnego. Okazuje się jednak, że zrównoważony rozwój to potrzeba wychodząca oddolnie od użytkowników, a praktykowana przez nowoczesne firmy i organizacje. Na czym polega zrównoważony rozwój w transporcie i strategia ESG?

Spis treści

Dlaczego ESG jest dziś tak ważne?

Nawet najwięksi denialiści klimatyczni coraz częściej przyznają, że z katastrofą klimatyczną „coś jest na rzeczy”. Nie tylko dlatego, że jej skutki są z roku na rok nie tylko coraz bardziej zauważalne, ale także coraz bardziej uciążliwe. Na dodatek odczuwamy ją coraz częściej w sferach życia pozornie z klimatem niezwiązanych, takich jak gospodarka, polityka czy zmiany społeczne. 

Nikt już chyba nie wątpi, że żyjemy w historycznym momencie wielkich przemian, porównywanych wręcz z epoką industrializacji. I to właśnie te przemiany stawiają przed nami zupełnie nowe wymagania, a jednym z nich jest m.in. zrównoważony rozwój. Polega on właśnie na takim rozwoju firm i organizacji, który nie wpływa na ich otoczenie i środowisko naturalne (lub wpływa w możliwie najmniejszym stopniu). 

We wspomnianej epoce industrializacji działo się coś dokładnie odwrotnego: majątki i firmy rozrastały się w sposób wysoce niezrównoważony, eksploatując otoczenie i drenując zasoby naturalne praktycznie do granic możliwości. Dodatkowo, wyzyskując przy tym lokalne społeczności. Ówczesna rewolucja przemysłowa była tak nienaturalnie szybka i niezrównoważona, że z jej skutkami nie uporaliśmy się do dziś. Jednym z następstw tak szybkiego rozwoju jest niekontrolowany wzrost średniej rocznej temperatury. Rozpoczął się ok. 150 lat temu i trwa do dziś. Oznacza to, że średnia temperatura powietrza jest dziś wyższa o 1,2°C od pomiarów w latach 1850-1900.

ESG compliance: Environmental, Social and Corporate Governance

Naturalnym sposobem radzenia sobie z tymi wyzwaniami jest strategia ESG, czyli zarządzanie i strategia rozwoju firm i organizacji uwzględniająca środowisko naturalne, kwestie społeczne i ład korporacyjny. ESG compliance nie jest jest tylko ideą – to realne dyrektywy i wymagania prawne zawarte w prawie europejskim. W ich następstwie wszystkie firmy i jednostki interesu publicznego zatrudniające powyżej 500 pracowników (a od 2022 roku zatrudniające powyżej 250 pracowników) mają obowiązek raportować swoje działania w zakresie ESG; podstawą prawną jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.[1]

Co istotne, ESG nie jest pomysłem jednej organizacji czy jakiejś grupy – to zasady proponowane oddolnie zarówno przez konsumentów, firmy i organizacje, jak i inwestorów, banki czy rządy. Ważne jest również to, że przyjęcie i stosowanie ESG nie jest sztuką dla sztuki ani altruizmem dla samej idei. Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna firmy oraz ład korporacyjny realnie wpływają zarówno na środowisko, jak i na wizerunek firmy oraz jej przychody. W niektórych branżach i grupach konsumenckich zrównoważony rozwój firm jest praktycznie biznesowym „być albo nie być”. 

Wyższy poziom świadomości prowadzenia biznesu

Choć powyższy zwrot brzmi jak slogan kursu duchowości, trzeba przyznać, że wdrożenie ESG rozwija firmę na niedostępną wcześniej skalę i wprowadza ją na zupełnie nowe tory zarządzania. Wynika to z faktu, że firma działająca zgodnie z zasadami ESG stosuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, jest elastyczna i dzieli ze swoimi klientami wartości. Przy okazji stając się dla nich czymś więcej, niż tylko miejscem wymiany pieniędzy na usługi. Taka filozofia prowadzenia firmy buduje długofalowe relacje oparte na zaufaniu i wspólnych celach w życiu. A to oczywiście pozwala trwać firmie o wiele dłużej i mocniej, wchodząc w relacje z konsumentami i stając się częścią konkretnej społeczności.

Nietrudno zresztą zauważyć, że firmom działającym według „starego” paradygmatu jest dziś coraz trudniej, a w sytuacjach kryzysowych mają one duży problem, żeby dopasować się do nowych warunków. W naszej firmie zależy nam na zrównoważonym rozwoju, dlatego dajemy Wam narzędzia i rozwiązania pozwalające działać zgodnie ze strategią ESG. Wiemy, że te wartości i model obecności firmy na rynku jest już nie tylko przyszłością, ale wręcz teraźniejszością.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0095