Podstawą funkcjonowania wielu sklepów online jest sprzedaż wysyłkowa. Jeśli również Ty ją prowadzisz, zainteresuj się BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przetwarza informacje o odpadach i opakowaniach zgodnie z odpowiednimi przepisami. O wpis w tej bazie powinny zadbać wszystkie firmy, które wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek. Dotyczy to również biznesów, które wysyłają fizyczne towary do klientów. Więcej o BDO i tym, co grozi za brak wpisania się do tej bazy, dowiesz się z niniejszego materiału. 

Spis treści

 1. Czym jest BDO? 
 2. Czy muszę się zarejestrować w BDO? 
 3. Jak dokonać wpisu do BDO? 
 4. Ile kosztuje wpis do rejestru? Co grozi za jego brak? 

Czym jest BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, to system teleinformatyczny działający na terenie Polski, który wspiera gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

Baza składa się z trzech modułów: 

 • Rejestr – rejestracja przedsiębiorstw i zarządzanie informacjami o nich, ich działalności i obowiązkach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz opakowaniami, 
 • Ewidencja – prowadzenie ewidencji opakowań, w których umieszczane są produkty, monitoring liczby i rodzajów opakowań oraz wsparcie w ich kontroli, informowanie o obowiązkach w zakresie gospodarowania nimi, 
 • Sprawozdawczość – zbieranie, przetwarzanie i raportowanie informacji, przyjmowanie sprawozdań od przedsiębiorców, monitorowanie i raportowanie działań związanych z gospodarowaniem opakowaniami i odpadami. 

Czy muszę się zarejestrować w BDO?

Jeśli prowadzisz własny e-commerce polegający na sprzedaży produktów fizycznych, to prawdopodobnie jesteś objęty obowiązkiem zarejestrowania się w BDO z uwagi na to, że przetwarzasz opakowania i umieszczasz produkty w nich. Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie BDO, do dokonania wpisu zobligowana jest każda firma, która działa w dowolnym z poniższych obszarów: 

 • Organizuje odzysk lub recykling opakowań, 
 • Eksportuje lub dostarcza odpady opakowaniowe wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, 
 • Produkuje, eksportuje, importuje lub nabywa opakowania wewnątrz Wspólnoty, 
 • Wprowadza po raz pierwszy na terytorium danego kraju produkty w opakowaniach lub je eksportuje wewnątrz Wspólnoty. 
 • Jest organizacją samorządu gospodarczego. 

Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach to po prostu wysyłka lub import towaru w opakowaniu. Co istotne, definicja „opakowania” jest znacznie szersza niż karton użyty do zapakowania przesyłki. To także: 

 • Oryginalne pudełka, w których znajduje się towar, 
 • Wypełniacze takie jak granulat styropianowy, folia bąbelkowa czy stretch, 
 • Palety czy skrzynki. 

Jak dokonać wpisu do BDO?

Wpisu do rejestru BDO dokonasz online za pośrednictwem oficjalnej strony rządowej, dostępnej tutaj

Aby zarejestrować się w systemie BDO, musisz zalogować się na wyżej podlinkowanej stronie, korzystając z możliwości potwierdzenia tożsamości za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Po dokonaniu tej czynności w sekcji „wnioski” znajdziesz do wypełnienia formularz. Uzupełnisz go, podając: 

 • podstawowe informacje o firmie, 
 • szczegóły dotyczące rodzaju wprowadzanych opakowań, 
 • Informacje o prowadzonej działalności w zakresie wprowadzania opakowań. 

Konieczne będzie również uiszczenie opłaty rejestrowej, która później zostanie przekształcona w coroczną. Na szczęście, nie jest ona wysoka. Mikroprzedsiębiorcy zapłacą 100 złotych, a wszystkie inne firmy będą musiały wyłożyć na ten cel 300 złotych. 

Jednakże uzyskanie wpisu do Rejestru to tylko początek. Firmy wprowadzające produkty w opakowaniach mają obowiązek prowadzenia dokładnej i bieżącej ewidencji opakowań oraz składania sprawozdań w systemie BDO. Termin złożenia takiego dokumentu za konkretny rok upływa 15 marca następnego roku, co oznacza, że przedsiębiorcy podsumowujący 2023 rok powinni to zrobić najpóźniej do połowy marca 2024 roku. 

Ile kosztuje wpis do rejestru? Co grozi za jego brak?

Za sam brak wpisu do rejestru BDO, brak umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością czy brak bieżącego i rzetelnego prowadzenia ewidencji grozi administracyjna kara pieniężna, która może wynieść między 1 000 a 1 000 000 złotych. Terminowość składania sprawozdań również ma znaczenie – chociaż obowiązek przedawnia się po 5 latach, to oddanie dokumentu po 15 marca może wiązać się z nałożeniem grzywny na firmę. 

Przedsiębiorcy, którzy terminowo będą wysyłać dokumenty do systemu BDO, będą mogli liczyć na zwolnienie z opłaty produktowej (nakładanej w przypadku braku odpowiednich procedur recyklingowych) oraz za publiczne kampanie edukacyjne (wyliczana w zależności od masy i rodzaju opakowań oraz ich ceny netto). Muszą tylko złożyć wniosek o pomoc de minimis. 

Razem z partnerami z Aspiratio Consulting, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla klientów Apaczki – załóż konto w BDOTool, aby w kilka minut wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru BDO!