W dniu 16. listopada 2021 roku wchodzi w życie aktualizacja Regulaminu Świadczenia Usług Platformy Apaczka.pl oraz Polityki Prywatności.

Aktualizacja dotyczy m.in. zmiany nazwy spółki z R2G Polska Sp. z o.o. na Wolante Investments Sp. z o.o.

Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – R2G Polska Sp. z o.o. na spółkę przejmującą – Wolante Investments Sp. z o.o.

Od dnia połączenia Wolante Investments Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki R2G Polska Sp. z o.o. Na skutek połączenia zmianie uległa nazwa spółki świadczącej usługi w ramach platformy Apaczka.pl, a także numery NIP, REGON i KRS. 

Jednocześnie informujemy, że numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Zasadnicze warunki korzystania z platformy Apaczka.pl również pozostają niezmienione. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.