DPD Polska od 1 listopada 2022 roku, wprowadza opłatę energetyczną do wszystkich paczek i palet w serwisie krajowym i międzynarodowym.

Przewoźnik DPD informuje:

„Złożona  sytuacja  na  rynku  energii  wymusiła  na  Spółce  wprowadzenie  opłaty  energetycznej,  która  będzie obowiązywać od 1 listopada 2022 roku. Opłata będzie aktualizowana raz w miesiącu na stronie internetowej www.dpd.com.pl na podstawie realnie ponoszonych przez Spółkę kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zachowania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.”

Zgodnie z informacją od Przewoźnika, dopłata energetyczna będzie doliczona do każdej pojedynczej paczki i palety w serwisie krajowym i międzynarodowym. W listopadzie wysokość dopłaty energetycznej będzie wynosić 0,25 zł netto. Dopłata energetyczna widnieje w naszym cenniku jako osobna pozycja. W podsumowaniu każdej zleconej wysyłki, od 1 listopada znajdować się będzie pozycja: opłata energetyczna, jako jedna ze składowej ostatecznej wyceny. 

Wysokość opłaty energetycznej, będzie aktualizowana raz w miesiącu na podstawie informacji przekazywanej od DPD Polska.