Informujemy, że wprowadzamy zmiany w strukturze Cennika usług transportu przesyłek drobnicowych Hellmann Worldwide Logistics Polska. W Cenniku dodaliśmy pozycję: Współczynnik korekty inflacyjnej.

W chwili obecnej wartość współczynnika korekty inflacyjnej wynosi 13,58%. 

Korekta inflacyjna, jest to opłata, która ma na celu uwzględnienie zmian inflacji w określonym czasie i dostosowanie kosztów usług transportowych do aktualnych warunków gospodarczych.  

Uwzględnienie aktualnych realiów rynkowych pozwoli na utrzymanie jakości świadczonych na Państwa rzecz usług na najwyższym poziomie.  

Pozdrawiamy,  

Zespół Apaczka.pl