Firma kurierska UPS wprowadza od 2 października 2022 r. do 14 stycznia 2023 r. tymczasową dopłatę sezonową. Jest to związane ze szczytem paczkowym, który przypada właśnie w tym okresie. W celu zapewnienia szybkiej obsługi i dostawy przesyłek na czas, przewoźnicy zwracają szczególną uwagę aby paczki spełniały wymagania dotyczące rozmiarów i opakowania.

Przewoźnik UPS informuje nas, że: „Od 2 października do 14 stycznia wprowadzimy tymczasową dopłatę w okresie szczytu paczkowego dla paczek, które podlegają takim specyfikacjom jak: Duża paczka, Rozmiary przekraczające dozwolone limity oraz Dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek. Będzie to dodatkowa opłata doliczana do ceny przesyłki, zawierającej stawki podstawowe, dopłaty oraz/lub cła.”

W sezonie wysokim dopłaty tymczasowe doliczane są do Dużych paczek, w przesyłkach przekraczających dozwolone limity oraz do przesyłek wymagających dodatkowej obsługi. Poniżej przypominamy jakie czynniki decydują o dopłacie i z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

Opłata dodatkowa za dużą paczkę

Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru wynoszącego 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.

  • Dopłata sezonowa za dużą paczkę wynosi 283,90 zł netto.

Rozmiary przekraczające dozwolone limity

Paczki, których waga rzeczywista przekracza 70 kg lub też są dłuższe niż 274 cm, lub przekraczają 400 cm w połączeniu długości i obwodu [obwód = (2 x szerokość) (2 x wysokość)], nie są przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata. Paczki o długości przekraczającej 400 cm w długości i obwodzie łącznie również podlegają dopłatom za dużą paczkę.

  • Dopłata sezonowa za rozmiary przekraczające dozwolone limity wynosi 1365,00 zł netto.

Opłata za dodatkową obsługę (element niestandardowy)

Opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:

  • przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna,
  • przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej,
  • przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
  • przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia),
  • paczki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm,
  • paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg,
  • przesyłki, w których średnia waga paczki przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.

*UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.

  • Dopłata sezonowa za przesyłki wymagające dodatkowej obsługi wynosi 20,00 zł netto.

W nadchodzącym szczycie paczkowym, zwracajmy szczególną uwagę na wymiary i sposób pakowania przesyłek oraz na przestrzeganie regulaminu przewoźnika. Pamiętajmy również, że dopłata tymczasowa dotyczy zarówno przesyłek krajowych i międzynarodowych.