Informujemy, że przewoźnik UPS w okresie od 1 października 2023 r. do 14 stycznia 2024 r. będzie doliczał dopłatę sezonową do każdej paczki, która kwalifikuje się do specyfikacji „Duża paczka”* oraz „Dodatkowa obsługa dla nietypowych przesyłek”**.

Dopłata ta będzie miała zastosowanie do wszystkich przesyłek:

  • krajowych;
  • międzynarodowych, których krajem nadania jest Polska;
  • międzynarodowych, których krajem odbioru jest Polska, a krajem nadania jest: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Finlandia. Czechy, Dania, Wielka Brytania, Węgry, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria.

Przypominamy również, że do odwołania przewoźnik UPS dolicza dopłatę do paczek, których „Rozmiary przekraczają dozwolone limity”**.

Prosimy o uważność w zakresie sprawdzania wymiarów i wagi paczek.

*Duża paczka:

Przesyłka jest uznawana za „Dużą paczkę”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód=(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie przekraczają 300 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS, czyli 400 cm. W przypadku dużej paczki stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę.

**Dodatkowa obsługa nietypowych przesyłek:

  • dowolny artykuł zamknięty w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna;
  • dowolny przedmiot o kształcie walca, taki jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury;
  • dowolna paczka, której najdłuższy bok przekracza 100 cm lub jej drugi dłuższy bok przekracza 76 cm;
  • każda paczka międzynarodowa lub krajowa o rzeczywistej wadze przekraczającej 25 kg oraz każda paczka importowa o rzeczywistej wadze przekraczającej 32 kg;
  • każda paczka eksportowa lub krajowa w przesyłce, której średnia waga każdej paczki przekracza 25 kg kg lub każda paczka importowa o rzeczywistej wadze przekraczającej 32 kg i dla których nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS;
  • firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę w przypadku każdej paczki, która według jej uznania wymaga takiej obsługi.

***Rozmiary przekraczające dozwolone limity:

Paczki, których rzeczywista waga przekracza 70 kg lub których długość przekracza 274 cm, lub przekraczają 400 cm w połączeniu długości i obwodu [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)], nie są przyjmowane do transportu. Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie opłata za dodatkową obsługę. Paczki o długości przekraczającej 400 cm w długości i obwodzie łącznie również podlegają dopłatom za dużą paczkę.