W związku z uporządkowaniem zasad świadczenia usług Apaczka PRO i wprowadzeniem nowego okresu rozliczeniowego zaktualizowaliśmy zapisy Regulaminu Ogólnego Apaczka PRO, Regulaminu Promocji "Try & Buy" oraz Regulaminu świadczenia usługi PRO Brand.

Zaktualizowana treść Regulaminu dostępna jest pod linkiem: https://www.apaczka.pl/regulaminy/

Zmiany wchodzą w życie z dniem 18.09.2023 roku.