Wykaz rzeczy i krajów wykluczonych z ochrony ubezpieczeniowej – TNT

Od 6 kwietnia do odwołania, TNT wprowadza tymczasową dopłatę za wszystkie międzynarodowe przesyłki.
Dopłata nie będzie stosowana za przesyłki krajowe.
Dopłaty będą dotyczyły przesyłek wysyłanych pomiędzy krajami pochodzenia i przeznaczenia niezależnie od tego, gdzie zostanie opłacona faktura, tj. dopłaty będą miały zastosowanie zarówno do stawek eksportowych, jak i importowych. Spis krajów oraz cennik dostępne są na tutaj   

Poniżej znajdują się ogólne zasady ochrony ubezpieczeniowej oraz  wykaz rzeczy i krajów wykluczonych z ochrony ubezpieczeniowej u przewoźnika TNT. 

Ważne! Składając zlecenie i deklarując wartość przesyłki dla przewoźnika TNT, należy zapoznać się z poniższą listą, gdyż w przypadku reklamacji, odszkodowanie nie zostanie przyznane.

ZASADY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Umową ubezpieczenia może być objęte mienie w przewozie międzynarodowym i krajowym, przewożone na ryzyko Ubezpieczającego wszelkiego rodzaju środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na podstawie listu przewozowego. 

2. Umowa ubezpieczenia przewiduje ochronę ubezpieczeniową przesyłek niedokumentowych i/lub przesyłek dokumentowych w zakresie kosztów ponownego sporządzenia, odtworzenia, ponownego wystawienia dokumentów, przewożonych przez TNT. Lista dokumentów podlegających ubezpieczeniu znajduje się na stronie internetowej www.int.com.ol i w oddziałach TNT. 

4. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu wykonywanego z użyciem jednego lub kilku środków transportowych. 

4. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu mienia na podstawie jednego dokumentu przewozowego wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym, jego magazynowaniem na trasie przewozu trwającym nie dłużej niż 7 dni roboczych. 

5. Mienie jest ubezpieczone od chwili przyjęcia przesyłki do przewozu przez TNT do chwili wydania przesyłki, zgodnie z umową przewozu.

LISTA RZECZY WYKLUCZONYCH Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ubezpieczenie nie obejmuje: towarów niebezpiecznych (HZ, DGR), towarów masowych (węgiel, ruda), żywych zwierząt, roślin, towarów szybko psujących się, laptopów, monitorów plazmowych, metali i kamieni szlachetnych, biżuterii, antyków, dzieł sztuki, przedmiotów/dokumentów o szczególnej wartości kolekcjonerskiej, antykwarycznej, dokumentów finansowych, dokumentacji przetargowej, świadectw udziałowych, papierów wartościowych, środków płatniczych w każdej formie, filmów, taśm dyskietek, kart pamięci, innych nośników danych lub obrazów, towarów łatwo tłukących, modeli architektonicznych (makiet) i prototypów, wyrobów spirytusowych i tytoniowych, towarów akcyzowych, samochodów, motocykli, broni i amunicji, wyrobów futrzarskich, stolarki budowlanej (drzwi, ościeżnice, okna, panele podłogowe, listwy drewniane/plastikowe itp.). 

LISTA KRAJÓW WYKLUCZONYCH Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Afganistan 

Algieria 

Birma (Myanmar) 

Gruzja 

Azerbejdżan 

Armenia 

Kazachstan 

Kirgistan 

Tadżykistan 

Turkmenistan 

Uzbekistan 

Irak

Iran 

Kongo 

Kuba 

Wybrzeże Kości Słoniowej 

Nigeria

Liberia 

Korea Północna 

Pakistan 

Somalia 

Sudan 

USA – osoby prywatne (ubezpieczenie jest możliwe tylko dla przesyłek z firmy do firmy) 

Ukraina 

Rosja 

Bośnia i Hercegowina

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.