Waga gabarytowa – UPS

Czym jest waga gabarytowa UPS?

Waga gabarytowa (wolumetryczna) przesyłki UPS odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka. Obliczamy wagę gabarytową i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki. 

Sposób wyliczania wagi gabarytowej UPS

W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.

waga gabarytowa [kg] = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 5000 [kg]

Przykład:

Nasza paczka waży tylko 5 kg, ale ma wymiary 70 cm x 70 cm x 50 cm. Jeżeli chcemy skorzystać z usług firmy UPS, to musimy sprawdzić wagę gabarytową stosując przelicznik D x S x W / 5000 [kg].

Po przeliczeniu uzyskujemy wagę wymiarową aż 49 kg i za jej wysłanie zapłacimy wg stawki dla tej właśnie wagi. Jeżeli ta sama paczka przy wymiarach 70 cm x 70 cm x 50 cm, miałaby wagę rzeczywistą 50 kg, to jej waga gabarytowa byłaby niższa od rzeczywistej. W takim przypadku zapłacilibyśmy wg stawki dla wagi rzeczywistej czyli 50kg – zawsze zgodnie z zasadą wyboru wyższej wagi.

Did you find this FAQ helpful?
0
0