Waga gabarytowa – GLS (przesyłki zagraniczne)

Waga gabarytowa (wymiennie określana jako wolumetryczna, objętościowa, przelicznikowa, wymiarowa) przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka.

Obliczamy wagę gabarytową i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki. 

W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.

waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 6000

Przykładowy scenariusz liczenia wagi gabarytowej

  • Paczka o wymiarach 80 x 60 x 30 cm waży 4 kg
  • Waga rzeczywista: 4 kg
  • Waga wolumetryczna: (80x60x30)/6000 = 24 kg

Waga billingowa w tym wypadku to 24 kg.

Did you find this FAQ helpful?
0
0