Waga gabarytowa – GLS (przesyłki zagraniczne)

Czym jest waga gabarytowa przesyłki?

Waga gabarytowa (wymiennie określana jako wolumetryczna, objętościowa, przelicznikowa, wymiarowa) przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka.

Sposób wyliczenia wagi gabarytowej przesyłki GLS

Wagę gabarytową obliczamy według poniższego wzoru i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki. W przypadku, gdy waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej, cena wyliczana jest na podstawie wagi gabarytowej.

waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 6000

Przykładowy scenariusz liczenia wagi gabarytowej

  • Paczka o wymiarach 80 x 60 x 30 cm waży 4 kg
  • Waga rzeczywista: 4 kg
  • Waga wolumetryczna: (80x60x30)/6000 = 24 kg

Waga billingowa w tym wypadku to 24 kg.

Did you find this FAQ helpful?
0
0