Waga gabarytowa – FedEx

Czym jest waga gabarytowa?

Waga gabarytowa (wolumetryczna) przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka.

Sposób wyliczania wagi gabarytowej przesyłek FedEx

Wagę gabarytową przesyłek FedEx wyliczamy według poniższego wzoru i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki.  W przypadku, gdy waga gabarytowa, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.

waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)] / 4000

Ważne! Od 1 lipca 2021 obowiązuje nowy wzór na wyliczenie wagi gabarytowej. Dotychczas stosowany wzór (A x B x C) / 6000 został zastąpiony nowym: (A x B x C) / 4000

Did you find this FAQ helpful?
0
0