Użytkownik konta – uprawnienia

Tworząc konto wysyłkowe w Apaczka.pl, każdy Klient (właściciel konta) ma możliwość utworzenia konta również dla użytkowników. 

Jak utworzyć konto dla użytkownika?

1. Aby utworzyć konto dla użytkownika należy zalogować się do Panelu Klienta, a następnie wejść w zakładkę Lista użytkowników.

2. W strefie Lista  użytkowników można dodać nowego użytkownika korzystając z przycisku „Dodaj użytkownika”

Każdemu z użytkowników można nadać indywidualne uprawnienia. Modyfikować uprawnienia może tylko administrator konta.

3. Aby dokonać zmian w uprawnieniach użytkownika, należy wybrać użytkownika z listy i kliknąć „Edytuj”.

4. Następnie zostaniesz przekierowany do strony z ustawieniami danego użytkownika. 

5. Na dole strony w punkcie nr 5, dostępna jest lista uprawnień użytkownika. Dla każdej sekcji możesz nadać użytkownikowi odpowiednie uprawnienia . Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz zmiany.

Did you find this FAQ helpful?
0
0