Użytkownik konta – uprawnienia

Tworząc konto wysyłkowe w Apaczka.pl, każdy Klient (właściciel konta) ma możliwość utworzenia konta również dla użytkowników. 

Jak utworzyć konto dla użytkownika?

1. Aby utworzyć „użytkownika” należy zalogować się do Panelu Klienta, a następnie wejść w zakładkę Moje ustawienia.

2. Na dole strony w strefie Użytkownicy można dodać nowego użytkownika.

Każdemu z użytkowników można nadać uprawnienia. Modyfikować uprawnienia może tylko administrator konta.

3. Aby dokonać zmian w uprawnieniach użytkownika, należy wybrać użytkownika z listy i kliknąć w „Szczegóły”.

4. Następnie zostaniesz przekierowany do strony z ustawieniami danego użytkownika. 

5. Na dole strony dostępna jest lista uprawnień użytkownika. Kliknij Edytuj i nadaj użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Did you find this FAQ helpful?
0
0