Ponowna próba doręczania, Zawiadomienie, Termin na odbiór, Zwrot – Pocztex

Poczta Polska świadczy usługi kurierskie poprzez serwis Pocztex.

Spis treści

Poniżej przedstawiamy specyfikację serwisów, w jakim terminie dostarczają przesyłki, w jaki sposób powiadamiają odbiorcę oraz w jakim terminie należy odebrać przesyłkę.

Termin dostarczenia

W przypadku nieskutecznej próby doręczenia, przesyłka nadana w usłudze Pocztex może zostać doręczona do placówki oddawczej w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu próby doręczenia. Przesyłki z zawartością żywych roślin mogą być doręczone w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie próby doręczenia.

Zawiadomienie elektroniczne o dostarczeniu przesyłki

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej nieskutecznej próbie doręczenia, wskazując:

  • numer przesyłki, termin oraz adres placówki oddawczej, w której przesyłka może być odebrana. 

Zwrot przesyłki

W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki, błędnego adresu lub niezgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w terminach wskazanych powyżej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu. Natychmiastowy zwrot nastąpi w przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki, której zawartość stanowią żywe ptaki lub owady.

Did you find this FAQ helpful?
0
0