Ponowna próba doręczania, Zawiadomienie, Termin na odbiór, Zwrot – Pocztex

Poczta Polska świadczy usługi kurierskie poprzez serwis Pocztex.

Poniżej przedstawiamy specyfikację serwisów, w jakim terminie dostarczają przesyłki, w jaki sposób powiadamiają odbiorcę oraz w jakim terminie należy odebrać przesyłkę.

Zawiadomienie elektroniczne o dostarczeniu przesyłki

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie, wskazując:

  • numer przesyłki, termin ponownej (drugiej) próby doręczenia oraz numer telefonu do kontaktu z infolinią Poczty Polskiej – w przypadku pierwszej, nieskutecznej próby doręczenia,
  • numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może być doręczona – w przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia.

Termin dostarczenia

W przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia, przesyłka nadana w usłudze Pocztex może zostać doręczona do placówki oddawczej w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia. Przesyłki z zawartością żywych roślin mogą być doręczone w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia.

Zwrot przesyłki

W przypadku niezgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w terminach wskazanych powyżej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu. Natychmiastowy zwrot nastąpi w przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia przesyłki, której zawartość stanowią żywe ptaki lub owady.

Did you find this FAQ helpful?
0
0