Jak możemy Ci pomóc?

Ponowna próba doręczania, Zawiadomienie, Termin na odbiór, Zwrot – Pocztex Ekspres 24 i Kurier 48

Usługa Pocztex to najszybsza z usług pocztowych. Poczta Polska świadczy tę usługę w terminach gwarantowanych, m.in w serwisach: Pocztex Ekspres 24 i Kurier 48.
Poniżej przedstawiamy specyfikację serwisów, w jakim terminie dostarczają przesyłki, w jaki sposób powiadamiają odbiorcę oraz w jakim terminie należy odebrać przesyłkę.


Pocztex Ekspres24

W przypadku przesyłki nadanej w serwisie Pocztex Ekspres24, po nieskutecznej próbie doręczenia kurier podejmuje ponowną (drugą) próbę doręczenia w kolejnym dniu roboczym, albo w innym ustalonym z adresatem terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia. Druga próba doręczenia poprzedzona jest próbą kontaktu telefonicznego z odbiorcą. Po każdej nieskutecznej próbie doręczenia, kurier pozostawia w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia lub Poczta Polska informuje o tym fakcie odbiorcę za pośrednictwem zawiadomienia elektronicznego.


Zawiadomienie elektroniczne 

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie, wskazując:

  • numer przesyłki, termin ponownej (drugiej) próby doręczenia oraz numer telefonu do kontaktu z infolinią Poczty Polskiej – w przypadku pierwszej, nieskutecznej próby doręczenia,
  • numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może być doręczona – w przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia.


Termin

W przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia, przesyłka nadana w usłudze Pocztex Ekspres24, może zostać doręczona w placówce oddawczej w ciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pierwszej próby doręczenia. Przesyłki z zawartością żywych roślin mogą być doręczone w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia.


Zwrot

W przypadku niezgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w terminach wskazanych powyżej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu. Natychmiastowy zwrot nastąpi w przypadku nieskutecznej, ponownej (drugiej) próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie, której zawartość stanowią żywe ptaki lub owady.

pocztex kurier 48


Kurier 48

W przypadku przesyłki nadanej w serwisie Kurier 48, po nieskutecznej próbie doręczenia, kurier pozostawia w skrzynce oddawczej odbiorcy zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia.


Zawiadomienie elektroniczne

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje odbiorcę o podjętej próbie doręczenia przesyłki za pośrednictwem e-mail/SMS, wskazując: numer przesyłki, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona.

Jeśli odbiorca nie zgłosi się do placówki oddawczej to w drugim dniu, licząc od dnia następnego po nieskutecznej próbie doręczenia, Poczta Polska ponownie poinformuje adresata o możliwości odbioru przesyłki za pośrednictwem zawiadomienia tradycyjnego lub elektronicznego.


Termin

W przypadku nieskutecznej próby doręczenia, przesyłka nadana w serwisie Kurier 48 może zostać doręczona w placówce oddawczej w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia albo przekazania zawiadomienia. Przesyłki Kurier 48 z zawartością żywych roślin mogą być doręczone w ciągu 48 godzin, licząc od godziny następnej po godzinie pierwszej próby doręczenia.


Zwrot

W przypadku niezgłoszenia się odbiorcy przesyłki do placówki oddawczej w terminach wskazanych powyżej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.

Zobacz również:

Pomóż nam ulepszać Centrum Pomocy

Zaloguj się i zostaw opinię na temat współpracy z apaczka.pl lub istniejących artykułów. Możesz też zgłosić brakujący temat.

 

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.