Opłata paliwowa z podziałem na poszczególne serwisy

Na cenę przesyłki składa się kilka zmiennych, które warto znać, aby w sposób obiektywny porównywać oferty kurierów.

Rozróżnia się cztery główne składniki, które składają się na cenę przesyłki. Są to:

  • cena bazowa przesyłki,
  • opłata paliwowa,
  • usługi dodatkowe,
  • dopłaty za zdarzenia.

O wszystkich powyższych elementach możesz przeczytać w artykule: Co wchodzi w skład ceny za przesyłkę

Czym jest opłata paliwowa?

Opłata paliwowa doliczana jest przez wszystkie firmy kurierskie i jest to należność finansowa pobierana w wyniku wprowadzenia na polski rynek paliw silnikowych oraz gazu, którymi zasilane są pojazdy samochodowe. Wysokość opłaty paliwowej oblicza się na podstawie zużycia wyżej wymienionych surowców, od których trzeba zapłacić podatek akcyzowy.

Co ważne, opłata jest zmienna i mniej więcej co miesiąc może ulegać drobnym zmianom (0,5-1 punkt procentowy zarówno w górę, jak i w dół). Oczywiście powyższy artykuł będzie aktualizowany na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

Zestawienie opłat paliwowych u poszczególnych przewoźników

Opłaty paliwowe dla przesyłek krajowych:

SerwisOpłata paliwowa*
Ambro Express25,00%
Apaczka Niemcy0,00%
DHL do 31,5 kg20,00%
DHL powyżej 31,5 kg30,20%
DPD do 20 kg25,70%
DPD od 20 kg do 31,5 kg29,60%
DPD powyżej 31,5 kg31,70%
DPD Pickup point to point do 20 kg0,00%
DPD Pickup point to point od 20 kg0,00%
Fedex12,25%
Geis26,00%
GLS23,00%
Hellmann33,96%
InPost Kurier13,00%
InPost Paczkomat13,00%
InPost point to door0,00%
Geodis29,00%
Rhenus Logistics26,95%
UPS Standard24,25%
Poczta Polska Palety38,19%
SerwisOpłata drogowa
Geis9,50%
Hellmann Kraj6,95%
Geodis11,03%

Opłaty paliwowe dla przesyłek zagranicznych:

SerwisOpłata paliwowa*
Ambro Express25,00%
DPD Kurier do 20 kg25,70%
DPD Kurier od 20 kg do 31,5 kg29,60%
DPD Kurier powyżej 31,5 kg31,70%
DPD Pickup Europa25,70%
DPD Pickup od 20 kg do 31,5 kg29,60%
DPD Pickup powyżej 31,5 kg31,70%
Fedex International30,00%
GLS Foreign23,00%
Hellmann Zagranica33,96%
UPS Standard Foreign24,25%
UPS EX UE31,00%
UPS EX poza UE31,00%
SerwisOpłata drogowa
Hellmann Zagranica6,59%

*Opłata paliwowa wyliczana jest od ceny z cennika standardowego.

Did you find this FAQ helpful?
0
0