Jak generować potwierdzenie nadania?

Jeśli chcesz wygenerować potwierdzenia nadania dla pojedynczej przesyłki lub kilku, możesz skorzystać z takiej funkcjonalności w naszym systemie.

Jak wygenerować potwierdzenie nadania?

  1. Zaloguj się do Apaczka.pl i kliknij zakładkę Zlecenia. 
  2. Na liście zleceń, po prawej stronie ekranu, zaznacz te przesyłki, dla których chcesz wygenerować potwierdzenie nadania, a następnie kliknij przycisk Pobierz zbiorcze potwierdzenie nadania.
  3. Tak wygenerowane potwierdzenie jest gotowe do wydruku i podpisu kuriera.
Did you find this FAQ helpful?
0
0