Apaczka PRO Smart i Self – Najczęściej zadawane pytania

Informacje ogólne

 • Co muszę zrobić, żeby nadawać w systemie apaczka.pl moje przesyłki Allegro Smart?

Żeby nadawać przesyłki Allegro Smart na własnej umowie z Allegro należy uzyskać dostęp do pakietu Apaczka PRO SMART. Wystarczy wybrać interesującą nas promocję, która zawiera ten pakiet.

Należy pamiętać, że rozliczenie za usługi Apaczka PRO jest możliwe przy przejściu na model rozliczeń postpaid (umowa). Model postpaid to płatność za usługę po otrzymaniu faktury za usługi. Jeśli korzystasz z modelu prepaid, czyli płacisz za usługi przy zamówieniu, postępuj zgodnie z tą: instrukcją.

 • Co muszę zrobić, żeby nadawać w systemie apaczka.pl moje przesyłki na umowach własnych z przewoźnikami?

Żeby nadawać przesyłki na własnej umowie bezpośrednio z firmą kurierską należy uzyskać dostęp do pakietu Apaczka PRO SELF. Wystarczy wybrać interesującą nas promocję, która zawiera ten pakiet.

Należy pamiętać, że rozliczenie za usługi Apaczka PRO jest możliwe przy przejściu na model rozliczeń postpaid (umowa). Model postpaid to płatność za usługę po otrzymaniu faktury za usługi. Jeśli korzystasz z modelu prepaid, czyli płacisz za usługi przy zamówieniu, postępuj zgodnie z tą: instrukcją.

 • Jakie są korzyści z aktywacji pakietów SMART lub SELF?

Korzyści z przystąpienia do Apaczka PRO SMART

 • Realizacja zamówień SMART bez limitów ilościowych
 • Konsolidacja przesyłek SMART z przesyłkami z innych kanałów sprzedaży
 • Dedykowana infolinia, dostępna wyłącznie dla posiadaczy Pakietu
 • Już wkrótce nowe funkcjonalności: personalizowana stopka w wiadomościach statusowych, ukrywanie adresu nadawcy oraz link do zwrotu przesyłek

Korzyści z przystąpienia do Apaczka PRO SELF

 • Obsługa przesyłek w ramach indywidualnych umów z kurierami 
 • Dodatkowo dostępne wszystkie usługi i kurierzy serwisu Apaczka.pl
 • Brak limitów ilościowych wysyłanych przesyłek
 • Importy i możliwość konsolidacji przesyłek z różnych kanałów sprzedaży
 • Dedykowana infolinia, dostępna wyłącznie dla posiadaczy Pakietu
 • Już wkrótce nowe funkcjonalności: personalizowana stopka w wiadomościach statusowych, ukrywanie adresu nadawcy oraz link do zwrotu przesyłek
 • Obecnie nadaję przez WebTrucker-InPost, jakie będą korzyści wykupienia abonamentu?

Jeśli paczki są wysyłane w ramach Allegro Smart to można je wygodnie zaimportować do Apaczka PRO.

Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami i już wkrótce będzie możliwość dodania kolejnych przewoźników do umów własnych w Apaczka PRO SELF.

 • Czy jest możliwość dodania kilku kont Allegro?

Można dodać wiele kont Allegro. Należy zmienić źródło w zakładce Koszyk zleceń / Importy i wybrać konto, z którego chcemy zaimportować zlecenia.
Procedurę należy powtórzyć dla każdego konta osobno.

Instrukcja TUTAJ.

 • Jak przejść z przedpłaty na umowę?

Usługa Apaczka PRO jest dostępna tylko dla Klientów, którzy mają aktywną formę płatności Limit Kredytowy w ramach dotychczasowej współpracy.

Jeśli masz aktywną formę płatności Przedpłata i chcesz skorzystać z pakietów Apaczka PRO, zmień formę płatności na Limit Kredytowy.

 • Jak szybko przejść z przedpłaty na umowę?
 • Czy nadal będę mieć dostęp do oferty na przesyłki od platformy apaczka.pl?

Oczywiście, klienci Apaczka PRO mają dostęp do oferty na wysyłki kurierskie od apaczka.pl.

 • Czy zamówienia zaimportowane przed 15.02.2021 będzie można zrealizować w ramach pakietu SMART w Apaczka PRO?

Tak, jeśli przesyłka została zaimportowana do koszyka zleceń i nie została wysłana. Będzie możliwość nadania już na nowych zasadach. 

 • Czy trzeba płacić od razu za wybrany pakiet, czy kwota będzie na fakturze?

Klikając w przycisk „Wybieram”, usługa w ramach pakietu SMART lub SELF zostaje aktywowana od razu, z obowiązkiem zapłaty. 
Faktura zostanie wystawiona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, o ile nie ustalono inaczej.

 • Na jak długo zawieram umowę?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie Promocji, z którym należy zapoznać się przed zamówieniem usługi. Subskrypcja jest ważna od momentu aktywacji pakietu.

 • Czy subskrypcję pakietów trzeba odnawiać co miesiąc?

Subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Np. pakiet zamówiony 18.02.2021 pozwala na korzystanie z usług do 18.03.2021, po czym zostanie automatycznie przedłużony do 18.04.2021, aż do momentu rezygnacji.  

 • Czy mogę wybrać dodatkowy pakiet? Np. mam już pakiet Smart, ale chcę nadawać na umowach własnych.

Tak, można wybrać inny pakiet, o ile nie ma się dostępu do tego pakietu w ramach innej promocji. Np. jeśli korzystamy z pakietu Apaczka PRO SELF i chcemy zacząć nadawać również przesyłki Allegro SMART, to możemy aktywować pakiet Apaczka PRO SMART.

Jednak jeśli korzystamy z pakietu Apaczka PRO SMART i chcemy przejść na pakiet Apaczka PRO SMART+SELF, to nie będziemy mieć takiej możliwości, bo nie możemy mieć pakietu Apaczka PRO SMART w dwóch promocjach. Oczywiście, po złożeniu rezygnacji z obecnego pakietu  i upłynięciu bieżącego okresu rozliczeniowego możemy zamówić pakiet Apaczka PRO SMART+SELF na warunkach obowiązującej promocji.  

 • Gdzie znajdę Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Apaczka PRO?

Aktualne wersje regulaminów znajdują się pod linkiem: https://www.apaczka.pl/regulaminy/

 • Jak wygląda rezygnacja z usługi?

Z usługi można zrezygnować w każdym momencie wybierając odpowiednią opcję w systemie. Po rezygnacji dostęp do usług będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi rezygnacja.

Np. jeśli okres rozliczeniowy za pakiet kończy się 21.03.2021, to rezygnując przed 21.03.2021 zachowuje się możliwość korzystania z usług do tego dnia, a subskrypcja nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.

 • Czy otrzymam zwrot kosztów po rezygnacji z pakietu?

Po rezygnacji dostęp do usług będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi rezygnacja. Środki za aktywowane, rozpoczęte lub zlecone usługi nie będą zwracane.

Płatności i rozliczenia

 • Jak szybko od wpłaty zostanie aktywowana usługa w ramach pakietu SMART lub SELF??

Usługa będzie dostępna od razu po kliknięciu w przycisk „Wybieram”. Faktura zostanie wystawiona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. 

 • Czy trzeba płacić od razu za wybrany pakiet, czy kwota będzie na fakturze?

Klikając w przycisk „Wybieram”, usługa w ramach pakietu SMART lub SELF zostaje aktywowana od razu, z obowiązkiem zapłaty. 
Faktura zostanie wystawiona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, o ile nie ustalono inaczej.

 • Gdzie znajdę fakturę za usługi Apaczka PRO?

Faktury wystawiane są w wersji elektronicznej, jak również udostępnione do pobrania po zalogowaniu w naszym serwisie, w zakładce Faktury. Są to oryginały, które należy wydrukować. Nie wysyłamy faktur drogą pocztową. Jest to zgodne z prawem (Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).

O wystawieniu faktury damy Ci również znać e-mailem. Otrzymasz go na adres, który podałeś podczas rejestracji.

 • Na jakich zasadach będą wystawiane faktury za usługi Apaczka PRO?

Do dwóch dni roboczych od zamówienia pakietu wystawiona zostanie faktura za abonament. O ile Regulamin Promocji lub dotychczasowe ustalenia nie stanowią inaczej, termin płatności za tę fakturę wynosi 7 dni. Faktury za kolejne okresy będą wystawiane na takich samych zasadach.

Opłaty za obsługę techniczną i usługi dodatkowe będą fakturowane na takich samych zasadach jak dotychczas usługi kurierskie.

 • Czy otrzymam zwrot kosztów po rezygnacji z pakietu?

Po rezygnacji dostęp do usług będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi rezygnacja. Środki za aktywowane, rozpoczęte lub zlecone usługi nie będą zwracane.

 • Dlaczego otrzymałem kolejną fakturę?

Apaczka PRO, zgodnie z Regulaminem, który został zaakceptowany podczas aktywacji pakietu, działa na zasadzie automatycznego odnawiania co miesiąc, po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Np. pakiet zamówiony 18.02.2021 pozwala na korzystanie z usług do 18.03.2021, po czym zostanie automatycznie przedłużony do 18.04.2021, aż do momentu rezygnacji.  

 • Z czego wynika kwota na fakturze?

Wartość faktury obliczona została zgodnie z obowiązującym Państwa cennikiem indywidualnym za usługi Apaczka PRO, w zależności od rodzaju wykupionego abonamentu. Aktualne ceny znajdą Państwo w zakładce Mój Cennik w Panelu Klienta.

Co miesiąc otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna dotyczy opłaty abonamentowej, za aktywowany pakiet Apaczka PRO. Rozliczenie opłaty technicznej za nadane przesyłki znajdzie się na osobnej fakturze.

Aby opłacić fakturę jednym kliknięciem, należy wejść w zakładkę Faktury i skorzystać z szybkiego przelewu.

 • Jaki jest cennik standardowy dla Apaczka PRO?

W okresie od początku subskrypcji do momentu rezygnacji Klienta z korzystania z Usług, Apaczka będzie naliczać opłaty, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie obowiązującego Cennika standardowego:

 • Abonament SMART – 9,90 zł netto za 30 dni
 • Abonament SELF – 9,90 zł netto za 30 dni
 • Abonament SMART+SELF – 14,90 zł netto za 30 dni
 • Czy w trakcie trwania abonamentu, na fakturze wystawionej za następny okres rozliczeniowy, może zostać zastosowana inna stawka?

Stawka jaka znajdzie się na fakturze jest zgodna z cennikiem indywidualnym. Jeżeli w trakcie trwania abonamentu, otrzymają Państwo ofertę ze stawką inną niż dotychczas obowiązująca, zostanie ona zastosowana od przeszłego okresu rozliczeniowego.

 • Zrezygnowaliśmy z abonamentu, czy otrzymamy zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu?

Po rezygnacji, dostęp do usług będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi rezygnacja. Środki za aktywowane, rozpoczęte lub zlecone usługi, nie będą zwracane.

 • Na jaki rachunek wpłyną pieniądze za przesyłkę pobraniową dla pakietu Apaczka PRO SELF z DPD?

Pieniądze wpłyną na rachunek podany w umowie bezpośredniej z DPD.

Zarejestruj bezpłatne konto i aktywuj usługę Apaczka PRO

Did you find this FAQ helpful?
0
0