Drukarki Zebra – Instrukcja instalacji i konfiguracji

Instalacja i pierwsze użycie

  1. Po rozpakowaniu przesyłki i sprawdzeniu czy drukarka dotarła w dobrym stanie, otwórz górę drukarki. Następnie rozchyl „rączki” trzymające rolkę etykietową i umieść etykiety pomiędzy nimi.

2. W kolejnym kroku należy rozsunąć czarne prowadnice za pomocą zielonego kółka i przełożyć etykiety pomiędzy prowadnicami, tak aby etykieta nie ruszała się na boki, ale na tyle mocno by nie miała możliwości zaklinowania się bądź przemieszczenia.

3. Podłącz port USB, następnie zasilanie i na końcu włącz drukarkę.

4. Po włączeniu urządzenie wykona automatyczną kalibracje długości papieru.

Konfiguracja

  1. Po podłączeniu urządzenia i włączeniu go należy nacisnąć przycisk START z ikonką windows, następnie w polu wyszukiwania wpisywać słowo „drukarki”. Po pojawieniu się podpowiedzi „drukarki i skanery” kliknąć „otwórz”.

2. Wybrać odpowiedni sprzęt z listy wyświetlanych, dostępnych urządzeń, a następnie kliknąć „zarządzaj”.

3. W menu zarządzania wybrać „Preferencje drukowania”.

4. W menu zarządzania w karcie „Opcje” wybrać opcje: Zaczernienie (jest to stopień intensywności wydruku) ma 2 skale do 15 oraz do 30. Optymalnie należy wybrać 2-3 wartości przed maksymalną.

5. W rubryce „Format papieru” jest możliwość ustawienia preferencji wydruku.

6. W sekcji „Rozmiar” trzeba wprowadzić standardowe wartości 10 cm x 15 cm (chyba, że zostanie użyty niestandardowy format etykiety).

7. Po wprowadzeniu powyższych zmian, wybierz opcję Zastosuj i przejdź do wydrukowania strony testowej (menu zarządzania drukarką).

Did you find this FAQ helpful?
0
0