Czy wiesz, że w Apaczce możesz zamówić transport drobnicowy? To najczęściej transport przesyłek spaletyzowanych. Jeśli palet jest wiele, prawdopodobnie wysłanie ich kurierem będzie droższe, niż zamówienie transportu drobnicowego LTL. Sprawdź, czym charakteryzuje się transport drobnicowy LTL i jak zamówić taką usługę na platformie logistycznej Apaczka.pl.

Spis treści

Czym różni się transport FTL i transport drobnicowy LTL?

Podstawowa różnica to sposób wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdu. Oba modele przewozowe mają swoiste zalety ale i wady. To komplementarne usługi, wybierane ze względu na korzyści danej metody.  Oto szczegółowe omówienie obu modeli i rozszyfrowanie skrótów.

Co to jest transport FTL ?

FTL (Full Truck Load) to inaczej transport całopojazdowy. Ta metoda dostawy charakteryzuje się stałą opłatą za transport, zależną od wielkości przestrzeni ładunkowej. Oznacza to, że płatność za usługę transportu całopojazdowego FTL nie jest zależna od ilości przewożonego towaru. Oczywiste jest, że im większe wypełnienie przestrzeni ładunkowej auta ciężarowego, tym niższy koszt jednostkowy dostawy.

W większości przypadków transport FTL jest realizowany bezpośrednio, między magazynami nadawcy i odbiorcy.

Zalety transportu całopojazdowego FTL:

 • szybki czas realizacji;
 • mniej formalności;
 • możliwość wybrania optymalnej trasy.

Transport całopojazdowy jest szczególnie opłacalny na przykład przy dostawie towaru do hurtowni lub przy przewozie towarów źle znoszących długotrwałą podróż, na przykład żywności.

LTL-transport drobnicowy

Transport drobnicowy LTL  oznacza Less Truck Load,. Czasem używa się także skrótu PTL (Partial Truck Load). W takim modelu dostawy  zleceniodawca wykupuje tylko określoną liczbę miejsc paletowych. Przykładowo samochód ciężarowy może przewieźć 20 palet. Jeśli masz do przewiezienia 6 palet, zwykle nie będzie ekonomicznie uzasadnione korzystanie z transportu FCL. Wtedy warto wybrać transport drobnicowy LTL. Spedytor ma do zagospodarowania pozostałe 14 miejsc paletowych, które może zaoferować innemu klientowi. Takie rozwiązanie jest trudne organizacyjnie, dlatego dostawy drobnicowe odbywają się najczęściej między hubami przeładunkowymi.

Huby przeładunkowe to magazyny konsolidacyjne, które pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej samochodów realizujących transport drobnicowy LTL.

Zalety transportu drobnicowego LTL:

 • możliwość wysyłki mniejszej partii towaru przy zachowaniu korzystnej ceny;
 • wysyłki w opakowaniach jednostkowych lub zbiorowych;
 • dostosowanie wielkości transportów do potrzeb producenta i odbiorców;
 • obniżenie kosztów magazynowania.

Jeśli mówimy o wadach transportu LTL, to na pewno trzeba do nich zaliczyć przeładunki. Dlatego jeśli chcesz nadać przesyłkę zawierającą produkty podatne na uszkodzenia, zwróć uwagę na solidne zabezpieczenie przewożonych towarów.

Kolejna wada, to czas realizacji usługi. Co prawda spedytorzy oferują zwykle regularne linie drobnicowe, o stałym “rozkładzie jazdy”, jednak transport drobnicowy LTL będzie trwał dłużej, niż transport FCL. Na korzyść LTL przemawia korzystna cena. Jeżeli nie masz presji czasu, warto zdecydować się na dostawę LTL.

Jak zamówić usługę transportu drobnicowego LTL w Apaczce?

Jeśli masz konto na platformie logistycznej Apaczka, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się bezpłatnie.

Przesyłka drobnicowa LTL jest transportem niestandardowym, dlatego przed złożeniem zamówienia skontaktuj się z twoim Opiekunem Klienta, który pomoże ci wybrać optymalną formę wysyłki.

Wycena usługi transportu drobnicowego jest indywidualna, dlatego nasz pracownik wynegocjuje w Twoim imieniu najlepszą stawkę u wybranego spedytora. Ponieważ przez platformę logistyczną Apaczka są nadawane setki tysięcy przesyłek miesięcznie, spedytorzy mają dla naszych Klientów specjalne ceny.

Opiekun Klienta przekaże ci wszystkie informacje, jak cena za wykonanie usługi, termin odbioru towaru, przewidywany termin dostawy, ewentualnie poinformuje o potrzebnych dodatkowych dokumentach.

Czego nie można przewozić transportem drobnicowym LTL?

Zanim nadasz przesyłkę drobnicową, zapoznaj się z ograniczeniami dotyczącymi grup produktów, których nie wolno przewozić bez specjalnego zezwolenia. Spedytor odmówi wykonania usługi transportowej, jeśli chcesz wysłać:

 • żywe zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • narkotyki i substancje psychotropowe oraz leki, preparaty wymagające specjalnych warunków przewozu,
 • broń i amunicję,
 • przesyłki wartościowe, w szczególności: pieniądze, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.
 • przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo,
 • przesyłki, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w tabeli
 • przesyłki zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • towary strategiczne, w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami.
 • przesyłki zawierających towary chemicznie i aktywne biologicznie, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR będących przedmiotem spedycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 niniejszego Regulaminu,
 • przesyłki stanowiące wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego,
 • towary wymagające specjalistycznego sprzętu do ich obsługi,
 • przesyłki zawierające produkty szybko psujące się,
 • dostawy towarowe, których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych wymogów transportów.
 • przesyłki są źle zapakowane lub niewystarczająco zabezpieczone do transportu.

Upewnij się u Opiekuna Klienta przed zamówieniem usługi transportu drobnicowego, czy wysyłany towar nie podlega ograniczeniom przewozu.