Logistyka naturalnie kojarzy się z efektywnym dostarczaniem towarów do ich finalnych odbiorców. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej reguły. W ramach logistyki zwrotnej przedmioty pokonują zazwyczaj przeciwną drogę. Warto zaznajomić się z tym pojęciem, bo świetnie wpisuje się ono w jakże istotną ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska ideę zero-waste.

Spis treści

Na czym dokładnie polega logistyka zwrotna, której ciekawym przykładem jest obecnie akcja EKOzwroty przygotowana przez InPost i gorąco wspierana przez platformę Apaczka?

Charakterystyka i rodzaje logistyki zwrotnej

Logistyka zwrotna jest dość szerokim pojęciem, ponieważ ma odmienną charakterystykę zależnie od branży, celu oraz rodzaju transportowanego towaru. Wszystkie postacie logistyki zwrotnej łączy jedno – odwrócenie łańcucha dostaw. Założenie logistyki zwrotnej polega na tym, że przedmioty, towary i surowce pokonują drogę przeciwną do wcześniejszej, a więc od klienta lub nabywcy do dystrybutora, sprzedawcy albo wytwórcy.

Dwa rodzaje logistyki zwrotnej:

  • Logistyka zwrotów – w tym przypadku produkty trafiają zazwyczaj do miejsca ich wytworzenia lub pochodzenia. Dobrym tego przykładem jest działalność sklepów internetowych, których klienci dokonują zwrotu zakupów, jeżeli zrezygnują z umowy.
  • Logistyka zwrotna odpadów – produkty lub ich pozostałości przechodzą swój ostatni etap cyklu życia. Jako surowiec, za pośrednictwem logistyki zwrotnej, trafiają do ponownego wykorzystania w ramach recyklingu.

Oprócz tego w logistyce zwrotnej istnieją rozwiązania pośrednie, takie jak upcycling, czyli ponowne użycie produktów w niezmienionej lub lekko zmodyfikowanej postaci (na przykład po naprawie).

Przykłady logistyki zwrotnej

Logistyka zwrotna nie zawsze jest procesem. Zdarza się, że w cyklu życia produktów pojawiają się jej poszczególne elementy. Oto przykłady:

  • Recykling produktów, których nie można już wykorzystać.
  • Zwrot opakowań wielokrotnego użytku, by służyły do kolejnych wysyłek towaru.
  • Naprawa lub regeneracja przedmiotów, które mogą ponownie trafić do sprzedaży.
  • Zwrot towaru do nadawcy po nieskutecznej próbie dostawy.

Warto zaznaczyć, że w ramach logistyki zwrotnej produkty nie zawsze trafiają dokładnie do miejsca pochodzenia, czego przykładem jest recykling odpadów.

Wpływ logistyki zwrotnej na środowisko

Każdy rodzaj i element logistyki zwrotnej służy z założenia ochronią środowiska. Ponowne wykorzystanie surowców ogranicza jego zanieczyszczenie i eksploatację dostępnych zasobów. Z kolei upcycling wydłuża cykl życia produktu, dzięki czemu można ograniczyć produkcję pozostawiającą po sobie ślad węglowy. W przypadku wspomnianego zwrotu zakupów zadanie logistyki zwrotnej polega na osiągnięciu maksymalnej efektywności, na przykład poprzez oszczędność paliwa i przestrzeni magazynowej.

Logistyka zwrotna w praktyce, czyli EKOzwroty InPost

Jednym z ciekawszych przykładów realizowania logistyki zwrotnej w Polsce jest inicjatywa EKOzwroty podjęta przez InPost do spółki z Fundacją Odzyskaj Środowisko, wspierana przez naszą platformę Apaczka.pl.

W ramach akcji użytkownicy paczkomatów mogą dostarczyć do nich niepotrzebne, chociaż wciąż nadające się do użycia produkty, takie jak elektronika, zabawki, tekstylia, książki czy elektronarzędzia.

Następnie przedmioty poddawane są kontroli, regeneracji lub naprawie i trafiają do kolejnych użytkowników, na przykład za pośrednictwem organizacji społecznych. Sprzęt, którego naprawa nie jest opłacalna również się nie marnuje. Aż 80% materiałów można później wykorzystać do wytworzenia kolejnych urządzeń i towarów.

Akcja EKOzwroty, podobnie jak cała logistyka zwrotna znakomicie wpisuje się w popularny trend zero-waste. Nadanie przedmiotom nowego życia z korzyścią dla środowiska nie musi wymagać wysiłku!