Strategia ESG to już nie tylko dobra wola firm i ludzi, ale biznesowe must have wielu firm oraz realne dyrektywy unijne i wymagania prawne. W jaki sposób Unia Europejska stawia czoła wyzwaniom, które obecna sytuacja klimatyczna wykazuje przed nowoczesnymi firmami?

Spis treści

Europejski Zielony Ład

Zmiany klimatyczne nie są tylko ekologicznym sloganem, ale realnym zagrożeniem, jeśli tylko nie zostaną w porę powstrzymane. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest Europejski Zielony Ład, który planuje wprowadzić neutralność klimatyczną przed 2050 rokiem. Jakie jeszcze cele zakłada Zielony Ład?

  • ograniczenie globalnego wzrostu temperatury poniżej 2°C (w 2020 r. było to 1,2°C, ale cały czas rośnie),
  • utrzymanie wzrostu na poziomie 1,5°C,
  • zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 roku,
  • uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów naturalnych,
  • wyrównanie poziomu życia we wszystkich regionach Unii Europejskiej (Zielony Ład obejmuje także kwestie poprawy życia społeczeństw unijnych),
  • podniesienie udziału energii pochodzącej ze źródeł ekologicznych do 40% do 2030 roku,
  • podwojenie udziału energii elektrycznej pochodzącej z ekologicznych źródeł w ogólnej produkcji energii.

Co to oznacza dla firm i organizacji?

Europejski Zielony Ład wprowadza także konkretne wytyczne dla transportu, np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów dostawczych o 50% do 2030 roku (w stosunku do stanu z roku 1990). Zakup floty (przynajmniej częściowy) elektrycznej, hybrydowej i wodorowej staje się więc już nie tylko przejawem innowacyjnego, godnego pochwały wizjonerstwa, ale także po prostu dostosowaniem się do rzeczywistości i przyszłego prawa. Mniejszy problem będą miały te firmy, które dopiero powstają. Te, które już istnieją – za kilka lat będą musiały zmienić flotę lub przynajmniej jej część.

Te cele obowiązują zarówno firmy mające własne floty pojazdów, ale także te zlecające usługi transportowe na zewnątrz. W serwisie Apaczka.pl wiemy o tym nie od dziś i odpowiednio się na to przygotowujemy – dajemy możliwość wyboru nie tylko standardowych usług kurierskich, ale także tych realizujących cele Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też zlecając nam obsługę systemu wysyłkowego dla Twojej firmy, możesz dbać o środowisko naszej planety. Wpłyniesz w ten sposób na przyszłość nas wszystkich oraz na rzeczywistość przyszłych pokoleń. 

Dotacje unijne

Oczywiście nie jest tak, że Unia Europejska nakłada na nas tylko obowiązki, a radzić mamy sobie sami. Zielony Ład przewiduje także systemy dofinansowań i dotacji na innowacje ekologiczne z Funduszu Innowacyjnego i Funduszu Modernizacyjnego, aby firmy mogły dostosować się do nowej rzeczywistości. W trakcie tworzenia jest również Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ułatwi transformację energetyczną. SFK zakłada np. obniżenie podatków i opłat za energię lub bezpośrednie wsparcie dochodu, aby przeciwdziałać rosnącym cenom paliw i tradycyjnego transportu. W ramach SFK zapowiadane jest także wsparcie rynku używanych samochodów elektrycznych.