UPS poinformował o wprowadzonych zmianach w wymaganiach celnych w relacjach UK i EU. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. eksporterzy, którzy chcą, aby ich klienci korzystali z zerowych stawek celnych (jeśli są one dostępne na mocy umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem) muszą dołączać do przesyłek deklarację dostawcy.

Deklaracja dostawcy zawiera informacje o pochodzeniu eksportowanych towarów. Deklaracja dostawcy może zostać sporządzona na fakturze handlowej za wysyłane towary lub na jakimkolwiek innym dokumencie handlowym, który w pełni je identyfikuje.

Jeśli deklaracja dostawcy nie zostanie dołączona do przesyłki, firma UPS zrealizuje import, jednak zastosuje pełne stawki taryfowe i odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia wszystkich obowiązujących opłat celnych.

Procedury operacyjne UPS zostały dostosowane tak, aby spełniały wymogi rządu brytyjskiego dotyczące wstępnych zgłoszeń celnych i rejestracji na platformie informatycznej Goods Vehicle Movement Service (GVMS), które wymagane są od dnia 1 stycznia 2022 r. 

W związku z tymi zmianami można oczekiwać dodatkowych bezpośrednich kontroli w portach granicznych UE i Zjednoczonego Królestwa. Aby uniknąć potencjalnych opóźnień w wysyłkach między UE a Zjednoczonym Królestwem, prosimy upewnić się, że przesyłki zawierają pełne i kompletne faktury handlowe i deklaracje dostawców, jak również, że nie zawierają towarów zabronionych w sieci transportu lądowego UPS. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Przewodnikiem po Usługach UPS.

Więcej informacji na temat deklaracji dostawców, a także sposobów dalszego korzystania z bezcłowego handlu między UE a Zjednoczonym Królestwem, można uzyskać od HMRC lub Komisji Europejskiej.