W minionym miesiącu Apaczka.pl należąca do Grupy Alsendo, po raz kolejny udzieliła wsparcia Fundacji Słonie na Balkonie, która niesie pomoc dzieciom po przeżyciu traumatycznych doświadczeń, borykającym się z depresją oraz innymi problemami psychicznymi.

Misją Fundacji jest zapewnienie dzieciom szybkiego dostępu do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, eliminując długie kolejki oczekiwania w placówkach specjalistycznych. Dodatkowo, organizacja udostępnia rodzicom i opiekunom telefon pomocowy, by pomóc im znaleźć wsparcie dla swoich dzieci w trudnych sytuacjach.

Nasz udział w tych działaniach wynika z głębokiego przekonania, że każde dziecko zasługuje na wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Poprzez kontynuację współpracy z Fundacją Słonie na Balkonie, dążymy do stworzenia lepszego jutra, gdzie każde dziecko będzie miało szansę na zdrowy rozwój i szczęśliwe dzieciństwo. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki przyniosą owoce i przyczynią się do znaczącej poprawy sytuacji dzieci w potrzebie.