Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich regulacji do unijnej dyrektywy (tzw. Dyrektywy Omnibus). Nowe rozwiązania prawne są odpowiedzią na dynamicznie rozwijającą się cyfrową sferę gospodarki i mają za zadanie unowocześnić i wzmocnić ochronę konsumentów, a także zwiększyć transparentność rynku e-commerce.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian z perspektywy przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową. Należy jednak pamiętać, że to tylko niewielka część nowych obowiązków. W związku z tym, każdy cyfrowy przedsiębiorca powinien wdrożyć rozwiązania w zakresie odpowiednim do profilu i charakteru swojej działalności.

Informowanie o cenie przed promocją

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca będzie zobowiązany do tego, aby obok nowej, obniżonej ceny towaru poinformować kupującego o najniższej cenie, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni przed objęciem produktu promocją.

Rozwiązanie to ma na celu powstrzymanie nieuczciwych praktyk, polegających na sztucznym zawyżaniu ceny przez sprzedawców, aby następnie ją obniżyć i dać klientowi złudne poczucie skorzystania z wyjątkowej okazji.

Obowiązek informacyjny w zakresie opinii klientów

Nowe obowiązki nałożono również na przedsiębiorców, którzy umożliwiają dostęp do wystawionych przez klientów opinii o swoich produktach. Wymagane będzie informowanie o tym czy (a jeżeli tak, to w jaki sposób) przedsiębiorcy weryfikują pochodzenie rekomendacji od osób, które faktycznie nabyły dany towar lub usługę.

Większa transparentność platform sprzedażowych

Nowe przepisy wymagają od właścicieli internetowych platform handlowych jasnego komunikowania, czy sprzedawca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem platformy jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną.

W ten sposób klient będzie miał możliwość dowiedzenia się, czy w stosunkach z danym sprzedawcą chronią go przepisy o prawach konsumenta.

Informowanie o zautomatyzowanej indywidualizacji cen

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na odległość będą mieli obowiązek informować konsumentów o indywidualnym dostosowaniu ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Mowa o sytuacjach, gdy odpowiednie algorytmy dostosowują ceny do danego konsumenta lub kategorii konsumentów.

Apaczka a dyrektywa Omnibus

W zakresie świadczonych przez nas usług wchodząca w życie Dyrektywa Omnibus nie powoduje konieczności wprowadzenia dużych zmian. Konieczna jednak będzie aktualizacja Regulaminu w celu doprecyzowania niektórych jego postanowień i dostosowania ich do nowych regulacji prawnych. Usprawniamy również dotychczas stosowane przez nas procedury w celu efektywniejszej realizacji obowiązków informacyjnych.