lang_en lang_pl

Zmiany w Regulaminie świadczenia usługi Pocztex

22-01-2019

Informujemy, iż od 1 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Regulaminy świadczenia usługi Pocztex:


Najistotniejsze zmiany wchodzące w życie od 1 lutego 2019r. dotyczą regulacji w obszarze:

1. uchylenia przepisów dotyczących stałych polubownych sądów konsumenckich, 

2. doprecyzowania informacji w odniesieniu do przesyłek niestandardowych (wymiar przesyłki cylindrycznej oraz uszczegółowienie w odniesieniu do przesyłek połączonych w jedną całość),

3. doprecyzowania zapisów w odniesieniu do zawartości zabronionej w obrocie pocztowym – wysyłanie akumulatorów, 

4. uproszczenia przepisów w zakresie odpowiedzialności za niewykonanie oraz nienależyte wykonie usługi, 

5. doprecyzowania zapisów dotyczących odpowiedzialności nadawcy w kontekście zagwarantowania opakowania dostosowanego do zawartości,

6. potwierdzania daty i godziny nadania przesyłek odbieranych przez kuriera,

7. doprecyzowania w zakresie identyfikacji przesyłek NSTD. 


Zmiany wchodzące w życie od 1 kwietnia 2019r.:

8. Wprowadzenie maksymalnych wymiarów przesyłek z opcją „Odbiór w Punkcie” nadawanych do:

a) odbioru w punkcie odbioru będącym placówką pocztową lub punktem partnerskim - 70 cm x 60 cm x 60 cm; dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe  20 cm (średnica) x 70 cm (długość),

b) odbioru w punkcie odbioru będącym automatem pocztowym - 60 cm x 47 cm x 37 cm; dla przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe 20 cm (średnica) x 60 cm (długość),

9. Rozszerzenie dostępności przesyłki niestandardowej dla przesyłek z opcją  „Odbiór w Punkcie” o maksymalnych wymiarach określonych powyżej,
10. Zdefiniowanie maksymalnej masy przesyłek nadawanych z opcją „Odbiór w Punkcie” - 20 kg,  

11. Zdefiniowanie maksymalnej kwoty zadeklarowanej wartości do 100zł dla przesyłek nadawanych z opcją „Odbiór w Punkcie”,

12. Wyłączenie z opcji „Odbiór w Punkcie” przesyłek nadawanych z usługami dodatkowymi: Dokumenty zwrotne, Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu, Doręczenie do rąk własnych, Potwierdzenie odbioru, Sprawdzenie zawartości.


Zobacz: Regulamin Świadczenia Usług oraz Załącznik do Regulaminu.


<< Wstecz