lang_en lang_pl

Baza podatników VAT - Biała lista

03-09-2019

Od 1 września obowiązują przepisy przewidujące utworzenie jednej bazy podatników VAT, tzw. białej listy. Ma ona ułatwić firmom weryfikację kontrahentów. Na „białej liście” znajdują się informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Wpłaty na rachunki wirtualne / subkonta, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne / subkonta nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. 

W kwestii rachunków wirtualnych wykorzystywanych przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów należy wskazać, że rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm).

Co to oznacza dla klientów serwisu Apaczka.pl?
Należy dokonywać wpłat zgodnie z obowiązującym procesem i na wskazany na fakturze nr rachunku (subkonto / wirtualne konto klienta). Wpłaty, które trafią na subkonto pozwolą na identyfikacje klienta naszego serwisu i przypisanie płatności do prawidłowego salda. Środki ostatecznie ewidencjonowane będą na rachunku podstawowym należącym do serwisu Apaczka.pl (R2G Polska Sp. z o.o.). Zgodnie z interpretacją prawną subkonta / wirtualne konta klientów nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego, a więc nie muszą być zgłaszane do US i nie znajdą się na białej liście podatników.


<< Wstecz