Import WooCommerce instrukcja

WooCommerce

Prowadząc sklep na WooCommerce możesz łatwo importować zlecenia Twoich Klientów do panelu wysyłkowego Apaczka.pl.
Na swoim sklepie dodaj także
Mapę Punktów, dzięki której Twój Klient w wygodny sposób wybierze swój punkt odbioru.

Konfiguracja w WooCommerce

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu WooCommerce.
 2. Z menu wybierz zakładkę WooCommerce > Ustawienia.
 3. Przejdź do sekcji Zaawansowane.
 4. Wybierz opcję REST API, a następnie kliknij w przycisk Dodaj Klucz.

 5. Przed wygenerowaniem klucza pojawi się okno Szczegóły klucza. Uzupełnij następujące pola:
  a. Opis – wprowadź przyjazną nazwę dla klucza API.
  b. Użytkownik – wskaż użytkownika WooCommerce, który będzie obsługiwał zlecenia.
  c. Uprawnienia –  wybierz z listy opcję “Zapis/Odczyt”.

 6. Kliknij w przycisk “Wygeneruj klucz API”.
 7. Klucze API zostaną wygenerowane i będą możliwe do skopiowania.

UWAGA!
Ze względu na dalszą konfigurację nie zamykaj okna przeglądarki. Wygenerowane klucze będą konieczne do zakończenia ustawień importu.
Po zamknięciu tego okna nie będzie możliwości podglądu i skopiowania klucza ponownie!

Konfiguracja w Apaczka.pl

 1. W nowym oknie przeglądarki zaloguj się do konta na Apaczka.pl. 
 2. W menu po lewej stronie wybierz: Koszyk zleceń / Importy > Źródła zamówień.
  W sekcji Dodaj nowe źródło kliknij w kafelek WooCommerce.
 3. Na ekranie pojawi się okno Ustawienia źródła. Wprowadź kolejno:
  a. nazwa wyświetlana – nazwa źródła zlecenia widoczna później na liście źródeł Apaczka.pl.
  b. adres URL – adres www Twojego sklepu WooCommerce. Przejdź na stronę główną swojego sklepu i skopiuj adres z paska adresu przeglądarki.
  c. klucz klienta i klucz prywatny – skopiuj wcześniej wygenerowane klucze z platformy WooCommerce. 4. Dodatkowo w sekcji Ustawienia domyślne możesz zdefiniować następujące opcje:
  a. wyślij numer listu przewozowego jako notatka prywatna – numery listów przewozowych po złożeniu zlecenia zostaną dodane w notatce prywatnej pod zamówieniem w sklepie WooCommerce (niewidoczne dla klienta).
  b. wyślij numer listu przewozowego jako notatka publiczna – numery listów przewozowych po złożeniu zlecenia zostaną dodane w notatce publicznej pod zamówieniem w sklepie WooCommerce (widoczne dla klienta).
  c. Zmień status zlecenia w sklepie na „Zrealizowane” – po złożeniu zamówienia transportu status zlecenia w sklepie zmieni się automatycznie na „Zrealizowane”.
 5. Kliknij w przycisk Zapisz zmiany.

Twój sklep WooCommerce został pomyślnie zintegrowany z systemem Apaczka.pl. Możesz teraz importować zlecenia i nadawać przesyłki z poziomu panelu Apaczka.pl.

Import zamówień z WooCommerce

Utworzona integracja pozwala na import zamówień ze sklepu poprzez platformę Apaczka.pl. Aby dokonać importu wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta na Apaczka.pl
 2. Przejdź do zakładki Koszyk zleceń / Importy.
 3. Wybierz opcje Importuj, widoczną w prawym górnym rogu sekcji, a następnie wskaż źródło importu jako WooCommerce.


 4. Do platformy Apaczka.pl zostaną zaimportowane wszystkie zamówienia ze statusem “W trakcie realizacji” nie starsze niż 30 dni.

Pamiętaj o dodaniu do swoich metod wysyłki WooCommerce Mapy – z punktami dostawy do Klientów!


Masz dodatkowe pytania dotyczące importu ze sklepu WooCommerce?

Wypełnij formularz

Oddzwonimy do Ciebie!

  Adres kontaktowy

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

  Copyright @ 2020 apaczka.pl

  Adres kontaktowy

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

  Copyright @ 2020 apaczka.pl.

  Adres kontaktowy

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

  Copyright @ 2020 apaczka.pl.
  Popup15 promo