lang_en lang_pl
Apaczka Webservice API
Integracja zewnętrznych systemów

2.2. getWaybillDocument

Operacja getWaybillDocument służy do pobierania listu przewozowego.

2.2.1. Komunikaty wysyłane

Ścieżka Typ Opis
WaybillRequest Kontener Żądanie pobrania listu przewozowego
WaybillRequest/authorization Kontener Autoryzacja użytkownika
WaybillRequest/authorization/apiKey String Klucz użytkownika Webservice API
WaybillRequest/authorization/login String Login użytkownika
WaybillRequest/authorization/password String Hasło użytkownika
WaybillRequest/orderId Long Id zamówienia

2.3.2. Komunikaty odbierane

Ścieżka Typ Opis
getWaybillDocumentResponse/return Kontener Odpowiedź pobierania listu przewozowego
getWaybillDocumentResponse/return/result Kontener Rezultat operacji
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages List Lista komunikatów
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message Kontener Komunikat
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/code String Kod komunikatu
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/description String Opis komunikatu
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/severity String ERROR, INFO, W ARN
getWaybillDocumentResponse/return/waybillDocument String Dokument PDF zakodowany w base64

2.3.3. PrzykładŻądanie:

Odpowiedź: