lang_en lang_pl
Apaczka Webservice API
Integracja zewnętrznych systemów

2.3. getCollectiveWaybillDocument

Operacja getCollectiveWaybillDocument służy do pobierania pliku pdf zawierającego listy przewozowe dla dowolnej liczby zleceń.

2.3.1. Komunikaty wysyłane

Ścieżka Typ Wymagane Opis
CollectiveWaybillRequest Kontener T Żądanie pobrania listu przewozowego
CollectiveWaybillRequest/authorization Kontener T Autoryzacja użytkownika
CollectiveWaybillRequest/authorization/apiKey String T Klucz użytkownika do Apaczka Webservice API
CollectiveWaybillRequest/authorization/login String T Login użytkownika
CollectiveWaybillRequest/authorization/password String T Hasło użytkownika
WaybillRequest/orderIds Kontener T Lista id zleceń
WaybillRequest/orderIds/long Long przynajmniej 1 Id zlecenia

2.3.2. Komunikaty odbierane

Ścieżka Typ Opis
getWaybillDocumentResponse/return Kontener Odpowiedź pobierania listu przewozowego
getWaybillDocumentResponse/return/result Kontener Rezultat operacji
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages List< Message > Lista komunikatów
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message Kontener Komunikat
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/code String Kod komunikatu
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/description String Opis komunikatu
getWaybillDocumentResponse/return/result/messages/Message/severity String ERROR, INFO, W ARN
getWaybillDocumentResponse/return/waybillDocument String Dokument PDF zakodowany w base64

2.3.3. PrzykładŻądanie:

Odpowiedź: