Dokumentacja Web API ver. 2

Wprowadzenie

Web API jest interfejsem programistycznym do serwisu apaczka.pl. Umożliwia integrację zewnętrzych systemów w celu wysyłania przesyłek za pośrednictwem operatora logistycznego apaczka.pl, bez konieczności logowania się na stronie www sewisu.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentacją do integracji mapy punków odbioru na własnej stronie internetowej: Dokumentacja API v2 Mapa.

Włączenie Web API Do korzystania z apaczka Web API klient musi mieć podpisaną umowę z apaczka.pl oraz posiadać konto w serwisie. W celu włączenia Web API należy skontaktować się z Centrum Wsparcia i Edukacji Klienta lub skontaktować się w opiekunem handlowym. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt. Jeśli mają Państwo włączone Web API to w menu po lewej stronie serwisu znajduje się zakładka Web API. Następnie należy w niej dodać aplikację podając jej nazwę. System wygeneruje unikalne App ID oraz App Secret, które należy podać w swojej integracji. Możliwe jest dodanie wielu aplikacji do obsługi różnych integracji.

Request

Wszystkie dane należy kierować na odpowiedni endpoint na adres Web API:

https://www.apaczka.pl/api/v2/

Lista endpointów znajduje się w dokumentacji niżej. Każdy request powinien zawierać zestaw danych przesyłanych jako POST. Request powinien wyglądać w następujący sposób:

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request'  => $data,
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
]; 
 • app_id – identyfikator uzyskany po założeniu aplikacji w zakładce Web Api.
 • request – zestaw wymaganych danych zapisanych w strukturze JSON. Dane są opisane przy każdym endpoint.
 • expires – timestamp do kiedy ważny jest request. Timestamp musi być większy niż obecny. Maksymalna ważność requestu to 30 minut.
 • signature – podpis zestawu danych. Sposób generowania tego klucza została opisana poniżej.

Po wysłaniu danych otrzymuje się informacje zwrotną – Response.

 Autoryzacja – Signature

Wszystkie przesyłane dane muszą zawierać signature wygenerowany na podstawie przesyłanych danych. Signature musi być wygenerowana na podstawie App ID, nazwy endpointu, danych w request oraz daty wygaśnięcia ważności requestu używając metody HMAC z wykorzystaniem algorytmu SHA256 podając jako klucz App Secret. Przykładowy kod do generowania signature w PHP:

 

  function getSignature( $string, getSignature, $key ) {
  return hash_hmac( 'sha256', $string, $key );
}

  function stringToSign( $appId, $route, $data, $expires ) {
  return sprintf( "%s:%s:%s:%s", $appId, $route, $data, $expires );
}

$signature = getSignature( stringToSign( $appId, $route, $data, $expires ), $appSecret );

 Response

Każdy Request zwraca response w strukturze JSON. Przykładowy response wygląda tak:

  function getSignature( $string, getSignature, $key ) {
  return hash_hmac( 'sha256', $string, $key );
}

{
  "status":200,
  "message":"",
  "response":{}
}
 • status – w tej chwili Web Api zwraca dwa statusy: 200 w momencie kiedy odpowiedź jest poprawna oraz 400 w momencie wystąpienia błędu.
 • message – informacja dot. requestu. Najczęście występuje w przypadku błędu.
 • response – zwracane dane. Opis zwracanych danych został opisany dla każdego endpointu.

 Enpoints

Poniżej znajduje się lista enpointów do wykorzystania w requestach do Web Api apaczka.pl. To co jest opisane jako Request w endpointach to przykładowe dane, które należy wysłać w polu „request”.

Lista zamówień

https://www.apaczka.pl/api/v2/orders/

Endpoint wykorzystywany do pobierania listy ostatnich zamówień. Należy podać limit oraz stronę, którą chce się pobrać. Domyślnie jest zwracana pierwsza strona z 10 wynikami. Maksymalny limit zamówień na stronę jest równy 25.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request'  => json_encode( [
    'page' => $page,
    'limit' => $limit
  ] ),
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
];

Response

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
   "orders":[
     {
      "id":"",
      "service_id":"",
      "service_name":"",
      "waybill_number":"",
      "tracking_url":"",
      "status":"NEW",
      "shipments_count":1,
      "content":"",
      "comment":"",
      "receiver":{
        "name":"",
        "contact_person":"",
        "email":"",
        "phone":"",
        "line1":"",
        "line2":"",
        "postal_code":"",
        "city":"",
        "country_code":"",
        "foreign_address_id":""
      },
      "created":"",
      "delivered":""
     }
   ]
  }
}

W przypadku braku zamówień response zwróci również status 200.

Szczegóły zamówienia

https://www.apaczka.pl/api/v2/order/:order_id/

Endpoint wykorzystywany do pobierania szczegółów zamówienia. Należy podać numer zamówienia :order_id powiązany ze swoim kontem. :order_id jest numerem zamówienia a nie numerem listu przewozowego.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( [] ),
  'expires' => $expires,
  'signature'=> $signature
];
  

Response

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
   "order":{
     {
      "id":"",
      "supplier":"",
      "service_id":"",
      "service_name":"",
      "waybill_number":"",
      "pickup":{
      "type":"",
      "date":"",
      "hours_from":"",
      "hours_to":""
     },
     "pickup_number": "",
     "tracking_url": "",
     "status": "",
     "shipments_count":1,
     "shipments":[
      {
        "shipment_type_code":"",
        "weight":"",
        "weight_billable":"",
        "length":"",
        "width":"",
        "height":"",
        "content":"",
        "comment":"",
        "waybill_number":"",
        "is_nstd":false,
        "price":"",
        "price_vat":,
        "price_gross":""
      }
     ],
     "content":"",
     "comment":"",
     "sender":{
      "name":"",
      "contact_person":"",
      "email":"",
      "phone":"",
      "line1":"",
      "line2":"",
      "postal_code":"",
      "city":"",
      "country_code":"",
      "foreign_address_id":""
     },
     "receiver":{
      "name":"",
      "contact_person":"",
      "email":"",
      "phone":"",
      "line1":"",
      "line2":"",
      "postal_code":"",
      "city":"",
      "country_code":"",
      "foreign_address_id":""
     },
     "created":"",
     "delivered":"",
     "price":"",
     "price_var":,
     "price_gross":"",
     "cod":false,
     "declaration_value":false
   }
  }
}
		

List przewozowy

https://www.apaczka.pl/api/v2/waybill/:order_id/

Endpoint wykorzystywany do pobierania szczegółów zamówienia. Należy podać numer zamówienia :order_id powiązany ze swoim kontem. :order_id jest numerem zamówienia a nie numerem listu przewozowego. List przewozowy jest zwracany w formacie pdf zakodowany w base64.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( [] ),
  'expires' => $expires,
  'signature'=> $signature
];
  

Request

  {
  "status":200,
  "message": "",
  "response":{
   "waybill":"base64 pdf"
  }
}

Zbiorcze potwierdzenie nadań

https://www.apaczka.pl/api/v2/turn_in/

Endpoint wykorzystywany do pobierania Zbiorczego Potwierdzenia Nadań. Należy podać tablicę :order_id powiązany ze swoim kontem. :order_id jest numerem zamówienia a nie numerem listu przewozowego. Zbiorczego Potwierdzenia Nadań jest zwracane w formacie pdf zakodowany w base64.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( ['order_ids' => [1,2,3] ),
  'expires' => $expires,
  'signature'=> $signature
];
  

Request

  {
  "status":200,
  "message": "",
  "response":{
   "turn_in":"base64 pdf"
  }
}

Godziny odbioru

https://www.apaczka.pl/api/v2/pickup_hours/

Endpoint służący do pobierania godzin odbioru przesyłek przez przewoźników. Należy podać kod pocztowy. Opcjonalne jest podanie id serwisu przez który chcemy nadać przesyłkę. Zwracane są dane na dzień pobierania godzin i następne trzy dni robocze oraz usunięcie indexu z daty przy podawaniu godzinek.

Prosimy o niepobieranie tych informacji częściej niż raz na 30m.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( [
    'postal_code' => $postal_code,
    'service_id' => $service_id,
    'remove_index' => 'false
  ] ),
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
]; 

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
   "postal_code":"00-001",
   "hours":{
     "2018-09-28":{
      "date":"2018-09-28",
      "services":[
        {
         "service":"",
         "timefrom":"",
         "timeto":""
        }
      ]
     },
     "2018-10-01":{
       "date":"2018-10-01",
       "services":[
        {
          "service": "",
          "timefrom": "",
          "timeto": ""
        }
      ]
     },
     "2018-10-02":{
       "date":"2018-10-02",
       "services":[
        {
          "service": "",
          "timefrom": "",
          "timeto": ""
        }
      ]
     },
     "2018-10-03":{
      "date":"2018-10-03",
      "services":[
        {
         "service":"",
         "timefrom":"",
         "timeto":""
        }
      ]
     }
   }
  }
}

Wycena zamówienia

https://www.apaczka.pl/api/v2/order_valuation/

Wycena zamówienia na podstawie przesłanych danych w strukturze order. Endpoint zwraca wycenę dla wszystkich zamówień, które są wstanie zrealizować przesyłkę o zadanych parametrach. Jeśli zostanie podany serwis id to zostanie zwrócona wycena dla tego serwisu. Kwoty są podane w groszach.

 

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( [
     'order' => $order //wynikający ze struktury order
  ] ),
   'expires'  => $expires,
   'signature' => $signature
];

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
    "price_table":{
     "1":{ // id serwisu
       "price": "",
       "price_gross": ""
     }
   }
  }
}
Wysłanie zamówienia https://www.apaczka.pl/api/v2/order_send/ Złożenie zamówienia na podstawie przesłanych danych w strukturze order. Parametr is_zebra jest opcjonalny. W przypadku jego nie podania etykieta będzie wygenerowana zgodnie z ustawieniami konta. W przypadku sukcesu endpoint zwraca informacje podstawowe zamówienia.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request' => json_encode( [
     'order' => $order //wynikający ze struktury order
  ] ),
   'expires'  => $expires,
   'signature' => $signature
];

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
    "order":{
     "id": "",
     "service_id": "",
     "service_name": "",
     "waybill_number": "",
     "tracking_url": "",
     "status": "",
     "shipments_count": 1,
     "content": "",
     "comment": "",
     "receiver":{
       "name": "",
       "contact_person": "",
       "email": "",
       "phone": "",
       "line1": "",
       "line2": "",
       "postal_code": "",
       "city": "",
       "country_code": "",
       "foreign_address_id": ""
     },
     "created": "",
     "delivered": ""
   }
  }
}

Anulowanie zamówienia

https://www.apaczka.pl/api/v2/cancel_order/:order_id/

Endpoint wykorzystywany do anulowania zamówienia. Należy podać numer zamówienia :order_id powiązany ze swoim kontem. :order_id jest numerem zamówienia a nie numerem listu przewozowego.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request'  => json_encode( [] ),
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
];

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":[

  ]
}

 Struktura serwisów

https://www.apaczka.pl/api/v2/service_structure/

Informacje na temat struktury serwisu.

Prosimy o niepobieranie tych informacji częściej niż raz na 24h.

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request'  => json_encode( [] ),
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
];

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
  "services":[ // serwisy
     {
       "service_id": "",
       "name": "",
       "delivery_time": "",
       "supplier": ""
     }
   ],
   "options":{ // usługi dodatkowe do zamówienia
     "11":{
      "type":"bool",
      "name":"ROD",
      "desc":"Zwrot dokument\u00f3w"
     }
   },
   "package_type":{ // typy przesyłek
     "PACZKA":{
      "type":"PACZKA",
      "desc":""
     }
   },
   "points_type":[ // typy punktu odbioru
     "INPOST",
     "UPS",
     "POCZTA"
   ]
  }
}

Lista punktów nadań

https://www.apaczka.pl/api/v2/points/:type

Endpoint zwraca informacje na temat punktów nadań dla :type podany w service_structure w points_type.

Prosimy o niepobieranie tych informacji częściej niż raz na 24h.

 

Request

$requestData = [
  'app_id'  => $appId,
  'request'  => json_encode( [] ),
  'expires'  => $expires,
  'signature' => $signature
];

Request

{
  "status": 200,
  "message":"",
  "response":{
  "points":{
     "1999":{
      "type":"",
      "name":"",
      "address":{
        "line1":"",
        "line2":"",
        "state_code":"",
        "postal_code":"",
        "country_code":"",
        "city":"",
        "longitude":"",
        "latitude":""
      },
      "image_url":"",
      "open_hours":"",
      "additional_info":"",
      "distance": 0,
      "foreign_address_id":""
     }
   }
  }
}		

 Struktury

Poniżej znajduje się lista struktury wykorzystywanych w requestach do Web Api apaczka.pl.

Prosimy o niepobieranie tych informacji częściej niż raz na 24h.

order

Struktura jaka powina zostać wysłana do Web Serwisu gdzie wymagane są dane dotyczące zamówienia:

 

$order = json_encode( [
	'service_id'   => 0, // endpoint: service_structure
		'address'    => [
			'sender'  => [
				'country_code'    => 	'', // Kod ISO 3166
				'name'        => 	'',
				'line1'       => 	'',
				'line2'       => 	'',
				'postal_code'    => 	'',
				'city'        => 	'',
				'is_residential'   => 	0, 	// 0 / 1
				'contact_person'   => 	'',
				'email'       => 	'',
				'phone'       => 	'',
				'foreign_address_id' => 	'' 	// enpoint: points
		],
		'receiver' => [
			'country_code'    => '' , // Kod ISO 3166 
			'name'        => '' ,
			'line1'        => '' ,
			'line2'        => '' ,
			'postal_code'     => '' ,
			'city'        => '' ,
			'is_residential'   => 0 , // 0 / 1 
			'contact_person'   => '' ,
			'email'        => '' ,
			'phone'        => '' ,
			'foreign_address_id' => '' // endpoint: points 
		]
	],
	'option'   => [
		'31' => 1 , // powiadomienie sms, 
		'11 ' => 1 , // rod 
		'19' => 1 , // dostawa w sobotę, 
		'25' => 1 , // dostawa w godzinach, 
		'58' => 1 , // ostrożnie 
	],
	'notification'  => [
	  'new'    => [ ,// Powiadomienia o utworzeniu przesyłki>
	    'isReceiverEmail' => 0 // 0 / 1 
	    'isReceiverSms'  => 0 // 0 / 1
	    'isSenderEmail'  => 0 // 0 / 1 
    ],
     'sent'   => [ '// Powiadomienia o wysłaniu przesyłki
	    'isReceiverEmail' => 0 // 0 / 1 
	    'isReceiverSms'  => 0 // 0 / 1
	    'isSenderEmail'  => 0 // 0 / 1 
    ],
    'exception' => [ // Powiadomienia o wyjątku
	    'isReceiverEmail' => 0 // 0 / 1 
	    'isReceiverSms'  => 0 // 0 / 1
	    'isSenderEmail'  => 0 // 0 / 1 
    ],
     'delivered' => [ // Powiadomienia o doręczeniu
	    'isReceiverEmail' => 0 // 0 / 1 
	    'isReceiverSms'  => 0 // 0 / 1
	    'isSenderEmail'  => 0 // 0 / 1 
    ]
  ],
	'shipment_value'   => 0, // wartość w groszach 
    ]
		'cod'     => [
		'amount'   => 0, >, // // wartość w groszach
		'bankaccount' => ''
	],
		'pickup'     => [
			'type'    => 	'SELF', // endpoint: service_structure
			'date'    => 	'', // Y-m-d
			'hours_from' => 	'', // H:i - pickup_hours
			'hours_to'  => 	'' // H:i - pickup_hours
	],
		'shipment'    => [
		[
				'dimension1'     => 10, // cm
				'dimension2'     => 20, // cm
				'dimension3'     => 30, // cm
				'weight'       => 1, // kg
			  	'is_nstd'      => 0, // 0 / 1
				'shipment_type_code' => 	'PACZKA' // endpoint: service_structure
		]
	],
		'comment'    => '',
		'content'    => '',
		'is_zebra'    => 0, // 0 / 1 (wartość opcjonalna, w przypadku nie podania etykieta będzie zgodna z ustawieniami konta)
] );

API SDK

Ostatnia aktualizacja 14.05.2019

Zachęcamy do skorzystania z naszego SDK w celu przeprowadzenia integracji z serwisem apaczka.pl. SDK można pobrać z tego linku.

Changelog

1.0.0 – 2019-09-25

 • Dodanie notyfikacji dla przesyłki
 • Poprawki dot. obsługi etykiet
Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wolante Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.
Popup15 promo