Przesyłka pozasystemowa – list ręczny

Przesyłka pozasystemowa

Przesyłka pozasystemowa to taka, która została wygenerowana przez serwis apaczka, ale do której został wypisany inny numer listu przewozowego, niż ten wygenerowany przez system.

Sytuacja taka ma miejsce, gdy:

  • do przesyłki został wypisany list ręczny (na życzenie nadawcy bądź za pusty podjazd),
  • przesyłka została zwrócona do nadawcy na nowym numerze listu przewozowego (jeżeli jest wymagany u danego przewoźnika),
  • przesyłka została przeadresowana na nowym numerze listu przewozowego (jeżeli jest wymagany u danego przewoźnika; u niektórych przewoźników po przeadresowaniu przesyłka otrzymuje nowy numer).

    List ręczny 

Wygenerowanie i umieszczenie na przesyłce etykiety pobranej z naszego systemu jest konieczne, aby uniknąć dopłat związanych z ręcznym wypisaniem listu przewozowego przez kuriera, a także dodatkowych opłat naliczonych bezpośrednio przez przewoźnika. W sytuacji, kiedy nadawca nie umieści na przesyłce listu przewozowego pobranego z systemu apaczka.pl, kurier może wypisać list ręczny, jednak za dane w nim zawarte (kwota pobrania bądź nr rachunku) odpowiada nadawca przesyłki i poświadcza ich prawidłowość podpisem. 

List wypisany przez kuriera:

  • na firmę apaczka.pl wiąże się z dodatkową opłatą naliczaną przez serwis apaczka.pl lub / i przewoźnika. Patrz Cennik i Regulamin
  • bez wskazania płatnika, wiąże się z obciążeniem, najczęściej odbiorcy. Opłata za przesyłkę wg stawek standardowych przewoźnika.  

W przypadku gdy zostanie wypisany list ręczny, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt za pośrednictwem formularza kontaktowego:
Kategoria: Nadania i Doręczenia
Temat: Błędny status przesyłki 
Formularz: Błędny status przesyłki
Podając w treści:
– nr listu przewozowego wygenerowanego za pośrednictwem apaczka.pl,
– nr listu ręcznego (pozasystemowego),
– skan listu ręcznego.

Powyższe informacje pozwolą nam powiązać oba zlecenia. W przypadku, gdy taka informacja nie zostanie przekazana do przewoźnika (tj. nie zostaniemy ujęci jako płatnik) nie mamy wglądu do zlecenia i zarządzania zleceniem.

Zobacz również:
Który przewoźnik gwarantuje doręczenie przesyłki na wskazany dzień i do konkretnej godziny? 

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.