InPost – towary zakazane w wysyłce

Pracownicy firm kurierskich nie mają możliwości sprawdzenia zawartości przesyłek. Polegają na deklaracjach klientów. Tymczasem nadanie towaru, który jest zabroniony i wykluczony z transportu, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. W najlepszym przypadku firma odmówi przewozu, a w najgorszym nadawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe.

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie rzeczy wyłączonych z przewozu dla usług świadczonych przez InPost Sp. z o.o. / InPost Paczkomaty Sp. z o.o. / InPost Express Sp. z o.o.* Szczegółowe informacje w Regulaminach.

Towary zakazane:

 • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
 • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
 • artykuły szklane,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
 • gaśnice,
 • nawozy,
 • artykuły chemii budowlanej (pianki, utwardzacze),
 • kamienie i węgiel,
 • oleje samochodowe, płyny hamulcowe i pokrewne,
 • akumulatory (akumulatory i baterie są dopuszczalne w sieci InPost jako integralna część urządzenia. Akumulatory, nadawane oddzielnie, są zakazane w przewozie),
 • płyny do spryskiwaczy,
 • oleje pielęgnacyjne, farby, bejce, smary uniwersalne, smary
  techniczne, impregnaty, środki do odgrzybiania,
 • zlewozmywaki, umywalki, miski i kompakty WC,
 • alkohole, artykuły tytoniowe, e-papierosy,
 • narkotyki, substancje psychotropowe,
 • produkty lecznicze, wyroby medyczne za wyjątkiem wyrobów medycznych sklasyfikowanych w klasie I (m.in. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wyroby z funkcją pomiarową, wyroby sterylne),
 • artykuły szybko-psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu (artykuły spożywcze, suplementy diety),
 • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym także owadów i żywych przynęt wędkarskich),
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób, mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

* Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, Partner może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub przyjęciu Przesyłki do realizacji. W szczególności Operator nie przyjmuje przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Szczegółowe informacje w Regulaminach oraz Zasadach przygotowania i pakowania przesyłek.

To może być dla Ciebie ważne:

Jeśli potrzebujesz więcej informacji poszukaj w sekcji –> InPost towary zakazane

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.

Adres kontaktowy

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane w celu wykonania postanowień regulaminu oraz marketingu własnego. Każdy ma prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie, lecz są warunkiem świadczenia usługi.

Copyright @ 2020 apaczka.pl.